top of page
יום-האחדות.gif

בחודשים האחרונים חווה החברה הישראלית תקופה מורכבת וטעונה, וניכר כי השפעותיה על השיח מחלחלות לכלל האוכלוסיות, הקהילות והפרטים כאחד,  והצורך לקדם ולקיים חיבורים, אחדות ואחווה בין כל חלקי החברה הישראלית, עז מתמיד.  

יום האחדות הינו יוזמה חברתית א-פוליטית מטעם משפחות יפרח, שער ופרנקל, משפחות שלושת הנערים שנרצחו ב- 2014. האירועים של אותו קיץ הדגישו את הצורך בקירוב לבבות וחיבור בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית, וחיים בשותפות כערך חינוכי חברתי. 

ביום זה משתתפים כשני מילון ישראלים והוא נערך בשיתוף משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים בית הנשיא, הכנסת, המשטרה, צה"ל,  ארגוני החברה האזרחית וכמובן תנועות הנוער. 

יום אחדות אייקון2.png
יום אחדות אייקון.png

יום האחדות

29.5.2023

button ימים לאומיים13.png
button ימים לאומיים12.png

יום הזיכרון 

ליהודי אתיופיה 

18.5.2023

button ימים לאומיים11.png
button ימים לאומיים10.png

יום ירושלים 

18.5.2023

גרמניה הנאצית - חאקי.png
button ימים לאומיים9.png

יום הניצחון על

גרמניה הנאצית 

9.5.2023

button ימים לאומיים8.png
button ימים לאומיים7.png

יום העצמאות 

26.4.2023

button ימים לאומיים6.png
button ימים לאומיים5.png

יום הזיכרון 

25.4.2023

button ימים לאומיים.png
button ימים לאומיים2.png

יום השואה 

18.4.2023

הצעות לפעילויות

bottom of page