top of page
באנר חוזרים לשגרה.jpg

אז החיים שלנו נעצרו ונאלצנו להתרגל למציאות אחרת, הפוכה מהרגיל, בה נתבקשנו לריחוק חברתי במקום קירבה

וחיבור, לבידוד במקום מפגש קבוצתי וביחד. והנה הגיע הרגע ואנחנו חוזרים לפעילות הצופית המוכרת והאהובה ששמה במרכזה את הקבוצה, הטבע והאתגר. 

נצטרך לשמור על ההנחיות החדשות ולהתרגל לאט לאט למציאות החדשה- ישנה עם כל האתגרים שבה. 

בעמוד זה תוכלו למצוא הצעות לפעילויות שקשורות בתקופה שהייתה ובתקופה שלפנינו, מאגר משחקים שעומדים בהנחיות (משחקים ללא מגע), הצעות לפעילויות ועד ועוד. 

בהצלחה!

שבט רכ"ס, צופי כפר סבא מהנהגת השחר

הכינו סרטון שכולנו יכולים להעביר הלאה בנוגע לכל ההנחיות לחזרה לשגרה:

סליחה על השאלה.png

נקודת מבט: לאיזו מציאות נחזור אחרי הקורונה?

חזרה לשגרה (1).jpg

טיפים לחזרה לשגרה לחניכי וחניכות צמי"ד והשתלבות

חזרה לשגרה

שאלות ותשובות על 'שגרת הקורונה'

חזרה לשגרה שאלות.jpg

צוותי פעילים.ות

חזרה לשגרה שאלות.jpg

צוותי הדרכה

חזרה לשגרה שאלות.jpg

מרכזים.ות צעירים.ות

הצעות-לפעילות.gif
נקודת-מבט-כללי.gif

הצעות לנקודות מבט

HomePage זמן צופיות כללי.png

חוברת זמני צופיות ללא מגע

פעילויות תוכן לשכבות הצעירות

שכבות נעורים

רעיונות למשחקים ללא מגע

- משחקי פנטוטמימה בסגנון התנוכית "הכל הולך". לדוגמה מתוך התוכנית, לחצו כאן.

- "טאבו"- לדוגמה למשחק וחוקים כך שתוכלו להכין בעצמכם את הטאבו הקבוצתי שלכם, לחצו כאן.

- מלך (אולי מלכת?) התנועות: הוצא.י חניכ.ה מתנדב.ת. בחרו כל הקבוצה יחד מי הוא "מלך או מלכת התנועות" קרא.י לחניכ.ה שיצא. הקב' עושה תנועות בהתאם ל"מלך" ועל החניכ.ה לזהות מי הוא. אפשר להוציא שני חניכים החוצה ולתת להם להתחרות ביניהם - מי יגלה ראשון את מלך התנועות.

- הנחש בא: כל הקבוצה עומדת במעגל. מבקשים ממתנדב.ת אחד.ת לעמוד במרכז המעגל. המתנדב.ת שעומד.ת במרכז המעגל אוחז.ת חבל ומסובב.ת אותו במקביל לרצפה במהירות וקורא: "נחש בא… נחש בא…" על שאר החניכים לקפוץ מעל לחבל. חניך שהחבל פגע בו נפסל. אחרי 3 פסילות הוא מחליף את מי שעומד באמצע.

- 21 שאלות 

- כן לא שחור לבן 

- משימה קבוצתית: לספור עד 10 (או יותר) מבלי לתאם מראש. כל חניך/ה חייב/ת להשתתף. אם ספרה מסויימת נאמרת ע"י יותר מחניך אחד - מתחילים מהתחלה.

bottom of page