top of page
באנר יום הזיכרון.jpg

"המעט שאנו, החיים, יכולים לגמול לחברנו המתים - הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואיתנו" 

(יצחק רבין)

בעמוד זה מספר הצעות לפעילויות ולטקסים.

יום אחדות אייקון2.png
יום אחדות אייקון.png

יום האחדות

29.5.2023

button ימים לאומיים13.png
button ימים לאומיים12.png

יום הזיכרון 

ליהודי אתיופיה 

18.5.2023

button ימים לאומיים11.png
button ימים לאומיים10.png

יום ירושלים 

18.5.2023

גרמניה הנאצית - חאקי.png
button ימים לאומיים9.png

יום הניצחון על

גרמניה הנאצית 

9.5.2023

button ימים לאומיים8.png
button ימים לאומיים7.png

יום העצמאות 

26.4.2023

button ימים לאומיים6.png
button ימים לאומיים5.png

יום הזיכרון 

25.4.2023

button ימים לאומיים.png
button ימים לאומיים2.png

יום השואה 

18.4.2023

יום אחדות אייקון2.png
יום אחדות אייקון.png

יום האחדות

29.5.2023

button ימים לאומיים13.png
button ימים לאומיים12.png

יום הזיכרון 

ליהודי אתיופיה 

18.5.2023

button ימים לאומיים11.png
button ימים לאומיים10.png

יום ירושלים 

18.5.2023

גרמניה הנאצית - חאקי.png
button ימים לאומיים9.png

יום הניצחון על

גרמניה הנאצית 

9.5.2023

button ימים לאומיים8.png
button ימים לאומיים7.png

יום העצמאות 

26.4.2023

button ימים לאומיים6.png
button ימים לאומיים5.png

יום הזיכרון 

25.4.2023

button ימים לאומיים.png
button ימים לאומיים2.png

יום השואה 

18.4.2023

הצעות לפעילויות

טקסים והנצחה

bottom of page