top of page
ma.png

משפחות יקרות, הורים, ילדים וילדות

לאור ההגבלות האחרונות והמציאות בה לא נוכל ככל הנראה לצאת מהבית ולהתרחק, (רק עד 100 מטר) ניראה כי חופשת פסח הקרובה תראה קצת אחרת השנה. חשבנו כיצד נוכל לקחת את ערכי תנועת הצופים, לאורם אנו פועלים ומחנכים במהלך כל השנה, ולהשתמש בהם גם בתקופה מאתגרת זו- כי הצופה אינו נופל ברוח!
בחוברת זו איגדנו רעיונות ואלטרנטיבות צופיות לפעילות משפחתית מהנה, מגבשת ומלמדת ברוח התקופה וברוח החג.
החוברת מחולקת ל-3 חלקים מרכזיים: הצעות לפעילויות הכנה לחג, ליל הסדר עצמו ופעילויות לימי חול המועד.
ערכי תנועת הצופים העולמית מתבטאים בעשרת מידות הצופה- זוהי הפרשנות שלנו למידות הצופה בעת המיוחדת הזו:

bottom of page