top of page
  • eladm4

אסיפה ישראלית - 25 שנה לרצח יצחק רבין ז"ל

זוכרים את הרצח - נאבקים על הדמוקרטיה!


להיפגש. לדבר. לשנות.

רשמו ביומנכם/ן: יום חמישי 29.10.2020 נפגש, גם אם במגבלות המציאות, לשיח חשוב על הדמוקרטיה, על המדינה ועל הקשר בין אז לפני 25 שנה לימינו אנו. אין ספק כי התקופה האחרונה מהדהדת לנו ומחדדת עבורנו כמה השיח הזה משמעותי ורלוונטי לנו כחברה.


פרטים נוספים בקרוב!
102 צפיות
bottom of page