top of page
  • eladm4

"בואי ואראה לך מקום, שבו עוד אפשר לנשום" - נתן זך ז"ל

המשורר, המתרגם ומבקר הספרות נתן זך, חתן פרס ישראל ומחשובי המשוררים הישראלים מתקופת קום המדינה, מת היום (שישי) בגיל 89. משיריו הידועים: "כי האדם עץ השדה" שהלחין שלום חנוך וביצעה נורית גלרון, "יופיה אינו ידוע", "לא טוב היות האדם לבדו", "כשצלצלת רעד קולך", "כולנו זקוקים לחסד" ועוד רבים.

זך נולד בברלין בשם הארי זייטלבך, עלה ארצה בגיל חמש והתגורר עם משפחתו בחיפה ובהמשך בתל אביב. במלחמת העצמאות הוא שירת כקצין ולאחר שחרורו למד פילוסופיה, מדע המדינה וספרות עברית והשוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. את שיריו החל לפרסם בעיתונים שונים ב-1951, והוא נמנה עם חברי קבוצת "לקראת", בהם משה דור ואריה סיון, ששיריהם הראשונים יצאו לאור בקובץ "בשלושה" ב-1953. זך נחשב לבן המורד בדור המשוררים שקדם לו, ובהם נתן אלתרמן ואברהם שלונסקי. ב-1955 יצאה לאור אסופת שיריו "שירים ראשונים" וב-1960 "שירים שונים", שנחשב לספר שבישר את המהפכה שחוללו זך ובני דורו בשירה העברית ולביטוי לתגובת הנגד שלהם לשירת אלתרמן ושלונסקי.

ב-1995 הוענק לזך פרס ישראל. "הודות לשירתו גילתה השירה העברית בישראל כי אפשר ליצור יופי שירי ומוסיקליות רגישה ועשירה גם בצורות הנעדרות סדירות מלאה של משקל וחריזה", כתבו השופטים, "במקביל לכך גילתה שירת זך כי מועקות, חרדות, שמחות ופליאות של יום-יום, ואף מצבים, רגשות ומחשבות שהם לכאורה 'פרוזאיים' לחלוטין, עשויים לזכות בהבעה פיוטית החורטת אותם בלב מאות ואלפים של אוהבי שירה".


"כי האדם עץ השדה,

כמו האדם גם העץ צונח,

כמו העץ האדם נגדע,

ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה,

כמו עץ השדה"


79 צפיות
bottom of page