top of page
  • edenn76

בין חוסן קהילתי לאיתנות קהילתית – איפה השבט שלי נמצא?

במהלך השבוע האחרון אנחנו שומעים.ות לא פעם את המושג חוסן בהקשרים שונים, חוסן אישי, חוסן קהילתי וחוסן לאומי. כל אלה, משלימים ומזינים זה את זה, כך למשל, להיות חלק מקהילה חזקה מחזק אותנו וכך גם חוסן האזרחים.ות במדינה משפיע על החוסן הלאומי שלה. השתייכות לקהילה חזקה מגבירה את החוסן האישי שלנו ותורמת לנו בדרכים שונות: הקהילה מספקת לנו תמיכה חברתית, מרחב ודאות, תחושת משמעות וערך ופלטפורמה לבניית מערכות יחסים חיוביות. בנוסף, השתייכות לקהילה יכולה לייצר לנו פלטפורמה להשפיע ולשנות (מתוך התפיסה הקהילתית של התנועה).

חוסנה של הקהילה תלוי במידה רבה בחוסן של החברים בה והחיבור שלהם לקהילה.

חוסן קהילתי – מוגדר כיכולת של קהילה לתפקד בעת משבר ולחזור לשגרה (גם אם חדשה) ביעילות לאחר אסון. החוסן הקהילתי מהווה משאב להתמודדות, גם אישית וגם קהילתית עם האיום או הקושי. חשוב לציין, כי החוסן הקהילתי מתבסס על ההכנה בשגרה והתנהלות קהילות במצבי חירום תהיה לרוב קשורה להתנהלותן בשגרה (מרכז חוסן). כך, קהילות חזקות בעת שגרה, בהן מתקיימים הממדים המרכיבים חוסן קהילתי עונות להגדרה איתנות קהילתית.

מאפיינים של חוסן קהילתי:

1. מנהיגות – עד כמה הקהילה נותנת אמון במקבלי/ות ההחלטה בקהילה, עד כמה חברי/ות הקהילה מרגישים/ות כי החברות בה עונה לצרכיהם/ן, עד כמה יש לחברי/ות הקהילה אמון במנהיג/ה שיוביל אותם/ן בעת משבר.

2. יעילות קולקטיבית – עד כמה קיימת בקהילה עזרה הדדית ודאגה לאחר, עד כמה אני יכול/ה לסמוך על חברי/ות הקהילה שלי שיסייעו לי במקרה של משבר, עד כמה אני מאמין/ה ביכולת של הקהילה שלי להתגבר על משברים.

3. היערכות – עד כמה הקהילה שלי מאורגנת למצבי חירום, עד כמה חברי/ות הקהילה שלי יודעים/ות מה תפקידם במצבי משבר, עד כמה בקהילה שלי מצויים כלים להתמודדות עם כל פרויקט שנדרש מאיתנו.

4. חיבור למקום – עד כמה אני גאה לומר לאחרים שאני משתייך/ת לקהילה, עד כמה אני מרגיש/ה שייך/ת לקהילה, עד כמה ההשתייכות שלי לקהילה נובעת מסיבות אידיאולוגיות.

5. אמון חברתי – עד כמה היחסים בין חברי/ות הקהילה טובים, עד כמה בקהילה שורים יחסי אמון בין החברים/ות בה.

השקעה בממדים אלה בשגרה תביא לאיתנות קהילתית אשר במצבי משבר תהפוך לחוסן קהילתי. ככל שהאיתנות הקהילתית חזקה יותר, כך יהיה קל יותר לקהילה לתרגם את הדברים לחוסן בעת משבר.

מצורף קישור לשאלון חוסן קהילתי.docx הבוחן את המאפיינים ויאפשר לכם/ן לבחון היכן נמצא השבט שלכם/ן ומהם הדברים שעליכם/ן לחזק על מנת להגביר את האיתנות הקהילתית של השבט.


שאלון חוסן קהילתי (1)
.pdf
הורידו את PDF • 200KB


101 צפיות

Comments


bottom of page