top of page
  • eladm4

בשביל התקווה של המחר - לוקחים אחריות על היום. הנוער שומר על הבית.

מדריכות ומדריכים יקרים/ות!

כל תנועות הנוער הארץ משתפות פעולה ומניפות יד: לוקחים אחריות ושומרים על ההנחיות!

להלן הצעה לפעולה בה נרצה לייצר שיח עם החניכים כיצד הם יכולים להפוך להיות מובילים חברתיים לשמירה על ההנחיות, מתוך הבנת המשמעות של מעשה זה: ערבות הדדית, לקיחת אחריות חברתית, סולידריות.

נרצה לחדד את ההפנמה וההבנה של החניכים על עצם היותינו חלק "משרשרת" שבה ההתנהגות שלנו כפרטים משפיעה על שאר החברה. נשקף לחניכים את המשמעות של אי שמירה על ההנחיות ונעודד אותם העמקת ההתנהגות הסולידרית והערבות ההדדית בחיי היום יום

נרצה לחשוף את החניכים לכוח האדיר שיש לנו כנוער ונעמיק את ההבנה ששינוי חברתי מתחיל ממני- מהפרט.

נרצה שהחניכים יבינו כי שינוי מתחיל בקטן ואפשר להגיע איתו רחוק.


הפעולה, שנכתבה ע"י נציגי תנועות הנוער, בקובץ המצורף מטה:


מה לי ולמשבר הקורונה - מועצת תנועות הנוע
.
Download • 86KB386 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page