top of page
  • eladm4

דברי האגף לחינוך לאור האסון במירון וגם הצעה לפעילות

דבר האגף לחינוך לאור האסון במירון


"כי אנשים אחים אנחנו..." (בראשית י"ג ח')


סוף השבוע האחרון היה מהקשים שבתולדות החברה הישראלית. אירוע משמח שהפך בן רגע לאסון לאומי, בו 45 גברים, נערים וילדים הלכו להילולה וחגיגה ומצאו את מותם בנסיבות טרגיות לצד עשרות פצועים. העיסוק באסון מעלה שאלות רבות בהיבטי אחריות לצד אשמה, השפעה של לחצים פוליט יים ועוד, כולן שאלות חשובות וראויות, ועם זאת זו העת לעסוק בחיבוק המשפחות, הבעת סולידריות ואיחולי רפואה שלמה לפצועים.

אל לנו להפוך את האירוע הזה לעוד זרז המקדם את השיח המגזרי והמקטב בחברה הישראלית. נמשיך לחנך לערכים בהם אנו מאמינים, נמשיך להפיץ מסר של אחדות, נמשיך לראות בהידברות ושיח כדרך חיים וגם נצא נחרצות מול כל מי שמאיימים לשנות את פני החברה והמדינה שלנו.


ביום שלישי הקרוב, כ"ב באייר תשפ"א, 21/05/04 ,נוריד בכלל שבטי והנהגות התנועה את הדגלים בתרנים לחצי התורן ונתייחס לאירוע עם החניכים/ות הצעירים/ות והבוגרים/ות- בנקודות מבט, זמני עצירה ופעילויות נוספות.


בפעולות נעניק לחניכים/ות הזדמנות לדבר, לשוחח על האירועים, לשתף במחשבות ולשוחח על שעשוי לסייע בעת הזאת. אנו נשאף לנהל שיח רגיש ואנושי שיאפשר לחניכים/ות להביע צער ועצב, שיח אמפתי ומכבד שאינו שופט מנגנונים או א.נשים, שיח שיצליח לחבר בין תחושות האבל לבין הכוחות, התקווה והאמון.


בברכת "חזק ואמץ",

האגף לחינוךלהלן הצעה לפעילות (נקודת מבט) בנושא:

נקודת מבט - אסון המירון
.pdf
Download PDF • 420KB12 צפיות
bottom of page