top of page

דגשים להעברת פעילות ווירטואלית

עודכן: 29 במרץ 2020

מחלקת צמי"ד (צרכים מיוחדים) מעדכנים ומרעננים את הדגשים המרכזיים להעברת פעילות ווירטואלית:

· תכנון והכנה מראש - שמירה על שגרה במצב לא שגרתי, מחייבת תכנון והכנה מראש. ככל שסדר היום יהיה מתוכנן טוב יותר כך נוכל להכין את החניכים והחניכות לקראת העתיד להתרחש ולאפשר גם "חלונות" בהם לא יהיה משהו מאורגן אך גם לגביהם חשוב להכין את הילד מראש.


· הצגת הלו"ז- חשוב להציג את הלו"ז ונושאי הפעילות מראש וכך לצמצם מרחב זרות.


· ווידוא הבנת השימוש בממשק הווירטואלי- יש לשים לב לפני תחילת הפעולה כי החניכים יכולים ומסתדרים עם האפיק הווירטואלי שבאמצעותו הפעולה תעבור. תדרוך ההורים במקרה הצורך, ניסיונות אישיים עם כל אחד לפני תחילת הפעולה.


· עקרונות ההדרכה – זכרו להשתמש על מנת להתאים את הפעילות לחניכות/ים שלנו:


  1. ארגון הסביבה: יש לבחור את מקום הפעילות בהתאם ליכולות ורגישויות החניכים ו/או בהתאם לתוכן ואופי הפעולה. לדוגמא משחקי תחרות נעשה במרחב פתוח ומתודה שדורשת הקראת טקסט ממולץ לעשות במקום שקט ונטול גירויים.

  2. תיווך: כאשר יש צורך בקבוצה לתווך מידע או סיטואציה חברתית עבור חניך או חניכה. ניתן לעשות ע"י המחשה, הסברים חלופיים או נתינת דוגמאות.

  3. גמישות: המדריך צריך להיות קשוב לצורכי החניכים בקבוצה ולהתאים את עצמו ואת הפעילות לסיטואציה בזמן אמת. ניתן להתגמש בין היתר בבחירת מתודה שונה, זמן משחק או זמן עצירה.

  4. פיצוי: עלינו לבנות את הפעולה כך שכלל החניכים יוכלו להשתתף באופן מלא ופעיל. במידה ויש מתודה שאינה נגישה לכלל חניכי הקבוצה, אך הכרחית לפעילות, יש לוודא ששאר הפעילות נגישה, כך שאלו שלא באו לידיי ביטוי במתודה מסוימת יוכלו לבוא לידיי ביטוי במתודה אחרת.

  5. התמקדות ביש: לכל החניך יש יכולות וכוחות ייחודים לו. עלינו להכיר ולהתמקד בנקודות חוזקה אלו ובהתאם לכך נבנה פעולה שמעצימה אותם ומאפשרת ליכולות אלו לבוא לידיי ביטוי, על מנת לספק חוויה מעצימה בפעילות.

  6. חזרתיות: יש ליצור מסגרת פעילות קבועה בהתאם לצורכי החניכים בקבוצה. לדוגמא פעילות המציינת פתיחה וסיום של פעולה. בנוסף, במידת הצורך יש לחזור על תכנים כדי לעזור בהפנמת המידע, ולוודא הבנה בסוף כל חלק בפעילות.

  7. הקניית מושגים ומיומנויות: עלינו להעשיר את החניכים בידע, מושגים ומיומנויות חדשים כך שהפעילות תהווה עבורם אתגר בהתאם למאפייני הגיל.

  8. המחשה: במהלך הפעולה רצוי להרבות בשימוש בעזרים כגון: תמונות, מוזיקה, חפצים, צבעים וכו'. כשנסביר על משימה או על משחק, נדגים כיצד עליהם לעשות זאת.

9. הדרגתיות: ישנה חשיבות רבה לכך שההדרכה תהיה הדרגתית. יש להקפיד לפרק הסברים לשלבים ולא "להעמיס" הרבה מושגים בפעילות אחת.

322 צפיות
bottom of page