top of page
 • eladm4

דמוקרטיה בימי קורונה - נקודת מבט

דמוקרטיה בתקופת הקורונה


רקע למדריכ.ה

למגפת הקורונה השפעות רבות על החיים כפי שהכרנו אותם: הריחוק, המגבלות והחוקים יצרו שינויים מהותיים בחיינו וצמצמו את המרחב האישי של האזרחים החיים במדינה.

מצד אחד הסכנה לבריאות הציבור מחייבת את הממשל לשמור על הזכויות של האזרחים  לבריאות ולחיים. מדובר בווירוס מדבק, שטרם פותחו לו חיסון או תרופה אפקטיבית. ועל כן חשוב לנקוט צעדים שימתנו את התפרצות המחלה ושימנעו קריסה של מערכת הבריאות.

מצד שני, במסגרת הניסיון למנוע הדבקות נעשים צעדים דרסטיים כמו בידוד, הגבלת תנועה, השבתת לימודים ומקומות עבודה, מניעת התכנסויות והפעלת אמצעים טכנולוגיים למעקב אחר אזרחים. כל אלו מובילים לאורך זמן, לפגיעה בזכויות האדם ובדמוקרטיה.

הסכנה של הקורונה היא לא רק המחלה עצמה, אלא החשש שבמסגרת המאמצים להתגבר עליה נאבד את הערכים הבסיסיים שלנו כחברה חופשית ודמוקרטית.

חלק א'- ייצוג

נחלק את הקבוצה לארבע קבוצות קטנות, כל קבוצה תקבל כתבה שעוסקת במקרה שונה, בו ניסיון להתמודד עם התפרצות המגפה למרות שגרר אחריו פגיעות בערכים ועקרונות דמוקרטיים: 

 • https://www.israelhayom.co.il/article/741961

 • https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3801393,00.html

 • https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3838310,00.html

 • https://www.haaretz.co.il/news/protest2020/.premium-1.9194575

על כל קבוצה לקרוא את הכתבה שקיבלה ולענות על השאלות הבאות:

 1. אילו ערכים דמוקרטיים נפגעו עפ"י הכתבה?

 2. האם לדעתכם הצעד שנעשה על-ידי הממשלה הוא הכרחי? למה?

 3. האם בכתבה מפורטות התנגדויות מצד האזרחים? אילו? באיזה אופן הן באות לידי ביטוי?

חלק ב'- שיתוף

נתכנס במליאה- כל קבוצה תציג בקצרה את הנושא עליו היא קראה ואת הדברים שעלו בקבוצה בהמשך לשאלות.


חלק ג'- דיון בשאלה

 • מה הפריע לכם.ן בכתבות שקראתם?

 • מה בעינכם המורכבות שעולה מתוך הכתבות?

 • איך ניתן להתמודד עם המורכבות הזאת?

 • אילו עקרונות צריך לבחון לדעתכם בהגדרת מגבלות וחוקים בתקופה הזאת?

 • האם לדעתכם הקורונה והמגבלות פגעו או עלולות לפגוע גם בתרבות הדמוקרטית של השבט שלנו? באיזה אופן?

 • אילו עקרונות וצעדים היינו רוצים לאמץ בתקופת הקורונה לקידום תרבות דמוקרטית בשבט שלנו גם בעתות משבר?

608 צפיות
bottom of page