top of page
  • eladm4

הדרכה בזוג - מהי הנוסחה המנצחת שלכן/ם?

מדריכות/ים חזק!


ידוע שלהדרכה בזוג ישנם יתרונות רבים, אך גם כמה אתגרים לא מבוטלים. האתגר הבולט בדרך-כלל הנו אתגר התקשורת וחלוקת האחריות בין בני/בנות הזוג.

להלן כמה אפשרויות לחלוקת עבודה ושיפור התקשורת, במה אתם/ן בוחרים/ות?
224 צפיות
bottom of page