top of page
  • eladm4

היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים - 25.11.20

ביום רביעי הבא, ה- 25.11.2020 יתקיים יום המאבק לאלימות כלפי נשים. לקראתו מוצעת כאן נקודת מבט + זמן תוכן המצורף כקובץ PDF.


השאלה מרכזית: האם מאבק באלימות נגד נשים מהווה סוגיה פמיניסטית בלבד?

מסר: אלימות נגד נשים היא לא סוגיה שצריכה לעניין נשים בלבד (ובטח לא סוגיה המוגדרת פמיניסטית בלבד).

אלימות, בכל מצב שהוא וכלפי כל אדם, היא סוגיה שעל כולנו להילחם בה.

חלק א'- התבוננות

נציג בפני החניכים סרטון המציג את פועלו של ארגון "ויצו". הארגון הפיק את הסרטון לרגל יום המאבק באלימות נגד נשים בשנת 2017 ושם דגש על אלימות בתוך המשפחה.

לאחר צפייה בסרטון נבקש מהחניכים לספר את כל הנתונים היבשים שעלו ממנו- כמה נשים נרצחו מתחילת השנה? כמה נשים בוחרות להגיש תלונה במשטרה? כמה מגיעות למצב בו בורחות מהבית ועוד.. ניתן לבקש מהחניכים לחפש באינטרנט מידע נוסף.

נסכם ונאמר כי מדובר בתופעה רחבת ידיים המאפיינת את כל חלקי החברה הישראלית- יו"ר נעמת (ארגון הפועל למען זכויות נשים) גליה וולוך סיכמה ואמרה:

"מתחילת השנה נרצחו 20 נשים, אבל חשוב שנזכור ונדע כולנו: מאות אלפי נשים עדיין חיות בפחד ובטרור בתוך הבית שלהן. הגענו למצב חירום של ממש, כאשר מדי יום נשים מוכות, מותקפות ואף נרצחות על ידי בני זוגן, קרוב משפחתן או גורם בסביבתן. זה לא מאבק של נשים למען נשים, זה צריך להיות מאבק של כולנו כחברה, נשים וגברים ביחד. אנחנו צריכים להבריא את הנגע הזה מתוך החברה שלנו. לא יכול להיות שזה יהיה המצב"

חלק ב'- דיון בשאלה

נקרא את כתבתה של עינת ברזילי, דוברת ארגון "קולך" (ארגון דתי פמיניסטי) הטוענת כי במקום לחנך נשים להמשיך להגן על עצמן יש לחנך גברים- להפעיל עליהם סנקציות ולהבהיר שפגיעה תוביל למחיר כבד.

כתבתה של עינת ברזילי.

כתבה נוספת על המצעד נגד אלימות נשים ב2017.

לאחר קריאת הכתבות נשאל את החניכים:

  • מה דעתכם/ן על מה שאומרת עינת ברזילי? האם אנחנו באמת צריכים להשקיע יותר זמן בחינוך גברים?

  • באילו דרכים באה לידי ביטוי אלימות נגד נשים? שיח מיני לא מכבד, התעלמות מתלונות במשטרה, העלמת עין מפגיעה.. האם דוגמאות אלו מהוות ביטוי לאלימות? האם מגבירות אותה?

  • האם עדיין צריך להוקיע אלימות נגד נשים או שכבר עברנו את זה? כלומר- האם ברור בכלל התרבויות שאלימות נגד נשים אינה מקובלת?

  • למה המשימה של מאבק באלימות נגד נשים נתפסת כמשימה נשית, ויתרה מכך, "משימה של פמיניסטיות"?

  • האם המאבק באלימות נגד נשים צריך להיות מאבק משותף- של נשים וגברים כאחד? אם כן, איך מייצרים זאת?
675 צפיות
bottom of page