top of page
  • eladm4

היום, כ"א בטבת, מציינים/ות את יום העברית!

ממשלת ישראל קבעה את כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, ל"יום השפה העברית"; זאת במטרה לקדם ולחזק את מעמדה של השפה העברית בישראל וברחבי העולם.

ביום זה נערכים כנסים, פעילויות ואירועים העוסקים כולם בשפה העברית כחלק מהרצון להעלות את קרנה של השפה העברית, לבסס את מעמדה, ואף לעודד את המשך מחקרה.


המילים האהובות של השנה (מתוך עמוד הפייסבוק של האקדמיה ללשון העברית).


השנה הזאת אינה שנה רגילה, והאקדמיה ללשון העברית מציינת את יום העברית תשפ"א בצורה מיוחדת ומקוונת בשפע אירועים ופעילויות – כולם זמינים לציבור ללא תשלום:

אליפות העברית – חידון ידע בעברית; מיזם המילה האהובה – בחירות הציבור; שיחוח חי בפייסבוק עם רונית גדיש, אבשלום קור ורוביק רוזנטל; רב־שיח על מילונאים ומילונים בהנחיית ירון לונדון; מגוון הרצאות; סדנה על גבולות העריכה הלשונית; סרטונים ובהם הסברים של עובדי האקדמיה על סוגיות לשון.

לכל הפעילויות - לחצו כאן!


ושימו לב לתמונה הזאת מתוך משכן הכנסת:


מה דעתכן.ם?

ואם כבר עברית מגדרית, מוזמנות/ים להיכנס לעמוד הפייסבוק של עברית רב-מגדרית - מעניין מאוד!226 צפיות
bottom of page