top of page

הנה זה מגיע: פותחים מסלול פעילות ראשון!

הנה הגיע הרגע ואנחנו כבר ממש עוד רגע פותחים את שנת הפעילות תשפ"ב!

מסלול 1 נפתח עם פתיחת שנת הפעילות ועד חנוכה ואנחנו ממליצים לכם ולכן לפתוח אותו בישיבת צוות לפחות שבועיים לפני כן.

מה זה אומר בעצם "לפתוח מסלול"? מה נדרש מכם?

ישיבת פתיחת מסלול: קודם כל צוות מוביל, רכזי הדרכה, צוותי רשג"דים/ רש"צים ואז בצוותים.

קביעת עוגנים בלו"ז: עוגנים תנועתיים, הנהגתיים, שבטיים וצוותים- הדברים שחשוב לכם לא לפספס במהלך המסלול. אנו ממליצים להכניס את העוגנים שנקבעו ישירות ללו"ז של כל צוותי ההדרכה באתר המסע בצופים.

תכנון אישי שלך, המדריכ.ה: מה חשוב לך? מה נכון לקבוצה שלך? איזה מרכיבים מהמסע יכנסו למסלול ובאיזה שלב? מתי נתחיל לתכנן את משימת המסלול הקבוצתית שלנו?

המסלול על ציר הזמן והאירועים בו

אירועים צופיים: טיול פתיחת השנה, קבלת עניבה, טקס יום הזיכרון ליצחק רבין

מועדים ישראליים: ראש השנה, צום גדליה, יום הכיפורים, חג הסוכות, ל' בתשרי, יום הזיכרון ליצחק רבין, חג הסיגד, חנוכה

מועדים בינלאומיים וימי ציון מעניינים:

10.10- שבוע בריאות הנפש הבין לאומי

11.10- יום הנערה הבין לאומי

25.10- יום המאבק באלימות

27.10- יום הניקיון הלאומי, 30.10 יום נקיון החופים הארצי

זמני הכשרה מומלצים שיש להעביר בישיבות חניכה וישיבות צוות במסלול 1:

מרכז/ רשגד

זמן צוות- מהם העקרונות החינוכיים שלי

מה החזון האישי של כל אחד בצוות ומה החזון הצוותי שלנו?

זמן הכשרה- איך בוחרים משימת מסלול, ואיך מלווים אותה?

מהם מאפייני הגיל של החניכים שלי?

איך נכון לגייס חניכים לצופים?

האם אני חי לאור הערכים אליהם אני מחנך?

איך נכון לקיים קשר עם הורי החניכים?

שגרה גדודית

מחנך כיתה, גיוסים, היכרות עם הורים, יום פעילות ראשון, הרשמה, שיחות אישיות, בטיחות, חובת דיווח, מעקב חניכים- נוכחות.

מלווה ט'-

במה שונה הדרכת ט' מהדרכה אחרת?

למה להדריך באחוות קטנות וקבועות?

איך מתאימים פעולה לקבוצה?

תוכלו תמיד לראות את "תוכן העניינים" של כל אחד מהמסלולים בעמוד "היכרות עם המסלול".

374 צפיות
bottom of page