top of page

הצעה לזמן צופיות ביתי: הכנת צמיד מקשר שלמה

מתאים לשכבת: כיתה ד' ומעלה


זמן: 15 דקות

הציוד הדרוש: ארבעה חבלים (רצוי בשני צבעים): שניים באורך הצמיד הרצוי ושניים ארוכים מהם פי חמישה.  שלבי ההכנה:

  1. מתחילים בקיבוע קצות החבלים בלולאת בהן.   1. לאחר קיבוע הקצוות, ממקמים את החבלים, כשחבלי הליבה (הקצרים יותר) נמצאים באמצע ואילו חבלי הצד המיועדים לקליעה (הארוכים) מצדדי חבלי הליבה. 

  1. מעבירים את החבל השמאלי ביותר מעל לחבלי הליבה ומתחת לחבל הימני. את החבל הימני מעבירים מתחת לחבלי הליבה ולתוך הרווח שבין החבל השמאלי לבין הליבה. מותחים את שני החבלים. 

  1.  ממשיכים עד לסוף חבל הליבה, מכניסים ללולאת ההתחלה וקושרים לפי גודל הצמיד. 

מומלץ להיעזר בסרטון ההדרכה של תנועת הצופים בקישור:817 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page