top of page

הצעה לנקודת מבט: בין חמץ להחמצה

מאות שנים המתין עם ישראל ליום הגדול שבו ישתחרר מעול העבדות. והנה, כשסוף-סוף הגיע היום, נדרש עם ישראל לקום ולצאת מיד, עכשיו ממש, כי בעוד רגע תחמוק ההזדמנות – המצרים יגיעו והרגע יוחמץ. סיפור יציאת מצרים מלמד אותנו לא להחמיץ הזדמנויות, אך זוהי משימה קשה מאוד. לרוב, בשלב כלשהו בחיים אנו נכבלים בשגרת היום-יום והופכים איטיים וכל שינוי, ולו הקטן ביותר, הופך לעניין מורכב- עד שבוחנים את ההזדמנות, עד שבודקים אותה ומחליטים ומתארגנים, חלון ההזדמנויות נסגר. פירושה המקורי של המילה opportunity (=הזדמנות) הוא ‘האונייה בנמל’. לעתים, עד שאדם מוצא עצמו מוכן לעלות לאונייה – היא כבר שבה ללב ים, ומי יודע מתי תשוב לעגון בחוף.

הרב יעקב נגן ר”מ בישיבת ההסדר עתניאל

ובנימה קצת רוחנית, פסח- חג האביב, חג החירות.

בחג הפסח אנו שואלים: מה נשתנה? האם זה הזמן להשתנות? לבדוק מה ממשיך איתנו ומה אנחנו משאירים מאחור? לצאת לחירות פנימית, לוותר קצת על החמץ, האגו שלנו, ולחפש את המצה, הצניעות והפשטות שבתוכנו. למה דווקא בפסח מנקים? את מה מנסים להוציא ולזרוק? האם הניקיון החיצוני הוא רק תירוץ והניקיון הפנימי הוא הנחוץ?

סיפור החג מלמד אותנו יציאה מעבדות לחירות: התגברות על האגו, על היצרים ומציאת איזונים חדשים בחיים שלנו והזדמנות לנקות גם מבפנים


ניתן לשאול:

· אלו דברים אנו לא רוצים להחמיץ?

· מה אני רוצה לנקות מעצמי בהזדמנות הזאת?


הפעילות מתוך ערכת 'מה נשתנה?' לפסח צופי משפחתי. לעוד פעילויות- לחצו כאן.

299 צפיות
bottom of page