top of page

הצעה לנקודת מבט: ראש ממשלה שומר מצוות למדינת ישראל – הלכות מדינה

ראש הממשלה נפתלי בנט ביקר בארה"ב בסוף חודש ספטמבר 2021 .הביקור העלה שאלות מגוונות, חלקן עקרוניות וחלקן פוליטיות, אודות לוחות הזמנים של הביקור שכללו את יום השבת. לאחר כשבוע, נסע ראש הממשלה לחפ"ק שניהלה משטרת ישראל במצוד אחר 6 מחבלים שברחו מכלא גלבוע. כמה ימים לאחר מכן, נסע ראש הממשלה פעם נוספת לארה"ב, הפעם לנאום במועצת האום בערב שמחת תורה. כפי הנראה, מדובר בלו"ז שגרתי למדיי של מנהיג מדינה בעולם המודרני. אין ספק שבמקומות בהן יש פיקוח נפש – אין מחלוקת וחובה 'לחלל' שבת. הביקור במהלך השבת בחפ"ק המשטרה העלה את הדיון אודות 'השטחים האפורים' בניהול המדינה. לא נכנס לצדדים האישיים של נפתלי בנט אלא נדון ברמה העקרונית. מתודה ראשונה: השראה צפו בכתבה הבאה שפורסמה בחדשות השבת בערוץ כאן 11 – לחצו כאן! מתודה שנייה: שיתוף אילו מחשבות הכתבה מעלה? עם מה את/ה מזדהה ועם מה לא? נסו לדון ברמה העקרונית ולא בגופן של טענות נקודתיות שיש עליהם מחלוקת. מתודה שלישית: לימוד ניתן לבחור אחד מזמני הלימוד הבאים, או להביא את שניהם: הרב הראשי לישראל – הרב יצחק יוסף: לימדו את פסק ההלכה של הרב הראשי יצחק יוסף שהתיר שימוש בטלפון בשבת לצורך עדכונים של משרד הבריאות במהלך מגפת הקורונה: נשאל: מה תפס את תשומת ליבך בפסק ההלכה של הרב הראשי? באיזה עקרונות הלכתיים נעזר הרב כדי לפסוק? לשומרי השבת ניתן להוסיך ולשאול: האם יצא לך להשאיר את הטלפון דלוק בשבת לאור פסיקת הרב (בזמנו), אם כן, מה זה גרם לך להרגיש? מכון צומת – טכנולוגיה והלכה – פיקוח נפש תקשורתי: בחרו שאלה אחת שמעניינת אתכם/ן – לחצו כאן! בהמשך, מפורטים 'הגישות השונות בפתרון שאלתנו' ולאחר מכן מספר הכרעות הלכתיות. לאיזו אחת מהגישות את/ה מתחבר/ת, מדוע? על בסיס מה הפסיקה שבחרת מכריעה? מתודה רביעי: חשיבה קבוצתית ברמה הלאומית: אין ספק שהמציאות דורשת מאתנו להפגין גמישות מסוימת ביחס להלכה, כך גם הקדמה הטכנולוגית והצרכים המדיניים, הכלכליים והביטחוניים שלנו. נסו לחשוב על תחומים נוספים בהם הייתם רוצים להעמיק ביחס שבין ההלכה המסורתית לבין המציאות כפי שאתם רואים אותה היום – בחרו נושא ושלחו אותו למרכז/ת השבט כדי לפתח דיון שבטי. ברמה התנועתית: 'עדת הצופים' הינה דוגמא ייחודית בחברה הישראלית לפעילות משותפת של דתיים וחילוניים בסדרי הגודל ובתדירות של הפעילות שאנו מקיימים. לא אחת אנחנו נפגשים עם קונפליקטים דומים בחיי השגרה בשבט. באותה מידה שאין הלכות מדינה, אין הלכות 'תנועת נוער' או הלכות חברה בין קבוצה לרעותה. איזה דוגמאות עולות לכם/ן מהפעילות השבטית? האם יש נושא אותו תרצו לחקור? שתפו את המרכזים ואת צוות 'עדת הצופים' בנושאים שהעליתם, נשמח לפתח אותם!

30 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page