top of page
  • eladm4

הצעה לפעילות תוכן לקראת חודש הגאווה: מה המדיה מלמדת אותנו על להט״בים?

חודש הגאווה נמצא ממש בפתח, ולכן אין זמן מתאים יותר לפעילות מבוא:

מה המדיה מלמדת אותנו על קהילת הלהט״ב?

זמן: 45 דקות.


הפעילות מיועדת לשכבות נעורים (ז'-ט').


חלק א'- משחק הדמיה

מחלקים את הקבוצה לשלוש קבוצות ונותנים להם נתונים להצגה

  • משפחה של הטרוסקסואלים בארוחת שישי.

  • משפחה שברושה זוג גברים בארוחת שישי.

  • משפחה שבראשה זוג נשים בארוחת שישי.


הערות למדריכ.ה: ננסה לבחון את הסטריאוטיפים שהחניכים יעלו.

- למה בחרתם להציג את הארוחה בצורה הזאת (בכל קבוצה?)

- מה הנושאים שעלו בצורה מרכזית בשיח של ארוחת שישי בכל קבוצה?

- האם באמת יש שוני בין ההצגות? על מה עומד ההבדל?

- איפה/ ממי למדנו שככה זוגות חד מיניים מתנהגים?


זמן: 20 דק' | ציוד: אין | נספחים: אין

חלק ב'- השראה

מציגים מספר קטעים מהמדיה אשר מוצגים בהם דמויות מהקהילה הגאה ודנים בסטריאוטיפים החיוביים והשלילים ודנים בדרך שבה אנחנו בחרנו לשחק את התפקיד שלנו ( בחלק א)

  • האנטומייה של גריי קאלי ואריזונה.

  • אמא ואבז.

  • משפחה מודרנית- מיצ'ל וקאם.

  • לירוי ניסו מטומטמת.

  • גליי.

  • בנות- אלייזה פרק 4 עונה 1.

לבחור דמויות מציאותיות שנופלות ולא נופלות על הסטריוטיפ ושלאול האם הם עזרו לנו לבנות את התפיסה של הקהילה- אסי עזר, עברי לידר, אמיר אוחנה, אוריאל יקותיאל, טום באום, גל אוחובסקי, מיקי בוגנים, אורנה בנאי, נדב אבוקסיס, הראל סקעת, ג'וי ריגר, מורן רוזנבלט.

הערות למדריך: עדיף לבחור דמויות שהחניכים מכירים (גם לא מהרשימה)


זמן: 25 דק' | ציוד: מקרן, רמקולים | נספחים: אין

431 צפיות
bottom of page