top of page

הצעה לתחנת אתגר לקראת החזרה לשגרה: גולה בגליל


התחנה היא תחרות בין 2 קבוצות. כל קבוצה מקבלת צינורות חלולים (אפשר pvc/גלילים ריקים של אל בד) וכדור בגודל המתאים שיוכל לעבור בין הצינורות. על כל קבוצה להעביר את הגולה מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום מבלי שתיפול. לא יהיו להם מספיק גלילים כדי לכסות את המסלול לכן יצטרכו לרוץ מההתחלה לסוף כל פעם, לכל חניך יש את הגליל שלו, המדריך מזניק ושולח את הכדור.


ציוד: - גלילים חלולים (אפשר pvc/גלילים ריקים של אל בד). - כדור בגודל המתאים.לעוד הצעות לזמני צופיות ותחנות אתגר שמאפשרות שמירה על הנחיות הבריאות והבטיחות לחצו כאן.

677 צפיות
bottom of page