top of page

הצעות לפעילות: עשרת ימי תודה

מהם עשרת ימי תודה?

'עשרת ימי תודה' היא יוזמה ישראלית, המבקשת להכניס ללוח השנה העברי מסורת ישראלית חדשה בימים שלקראת יום העצמאות.

המטרה של 'עשרת ימי תודה' היא להרחיב את תודעת התודה בקרבנו הישראלים, מתוך אמונה שזו תשפר את רווחתנו- האישית, הבין-אישית, החברתית והלאומית. עשי"ת מבקשים להציע את מושג התודה, על היבטיו השונים, כמענה ערכי ותוכני לעשרת הימים הלאומיים בפרק הזמן שבין יום השואה ליום העצמאות.

'עשרת ימי תודה' מעניקים לנו הזדמנות להעריך את החיובי, את ההצלחות ואת האושר שסביבנו ובתוכנו. בימים האלה אנחנו מוזמנות ומוזמנים להודות למישהו בסביבתנו, לעצמינו ולכל מי או מה שנחפוץ. עשי"ת מבקשים להפוך את התודה לפעולה ממשית ושגורה בשגרת היומיום, ליחיד ולחברה, ומציעים עשרה ימים של פרספקטיבה חיובית, שונה מהציניות ומהאטימות שפוגשות רבות ורבים מאיתנו ביומיום הישראלי. אנחנו מבקשות ומבקשים להטמיע את 'עשרת ימי תודה' בלוח השנה הישראלי; עשרה ימים, מדי שנה, שבהם החברה הישראלית הופכת למודעת ומפרגנת יותר לטוב ולקיים, לחברה שאומרת יותר תודה.


הצעות לפעילויות תוכלו למצוא ממש כאן:


· פעילויות תודה קצרות שמתאימות לכל השכבות

· למי אני אומר.ת תודה? פעילות לשכבות הצעירות ולשכבות נעורים

· על מה אני מודה? פעילות לשכבות נעורים

ביקורתיות או הודיה? פעילויות לשכב"ג


561 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page