top of page
  • eladm4

#זום_על_מפלגה - כתבה רביעית בסדרה

#זום_על_מפלגה - סדרת כתבות על הרשימות המתמודדות לכנסת ה-24.

יום הבחירות מתקרב אלינו בצעדי ענק, וזה הזמן להכיר קצת מקרוב יותר את המפלגות המתמודדות ואת מה שיש להן להציע עבורנו. אז בואו ניגש ישר לעניינים!

המפלגה שנעסוק בה היום מציגה מצע רחב מאוד ובו לא פחות מ-68 עמודים בנושאים ותחומים רבים ומגוונים. הנחנו כאן רק טעימה קטנה כדי לתת לכם/ן את ההזדמנות לבחון את עצמכ/ן - האם תוכלו לנחש באיזו מפלגה מדובר?

1. מדינת כלל אזרחיה: כל אזרחי המדינה זכאים למעמד שווה, ללא הבחנה על רקע דת, לאום, נטייה מינית, זהות מגדרית, או כל הבדל אחר. זכותם של בני העם היהודי לבית לאומי, וזכותם של אזרחי ישראל כולם לשותפות מלאה בריבונות על מדינתם אינן מוציאות זו או זו, והן דרות בכפיפה אחת במגילת העצמאות של מדינת ישראל.


2. עצמאות מערכת המשפט: על מנת לרסן את מוסדות השלטון מפני ניצול לרעה של כוחם, מדינה דמוקרטית זקוקה למערכת משפט עצמאית שאינה כפופה לגחמותיו של השלטון. שחיקת עצמאותה של מערכת המשפט מהווה סיכון מהותי לחירותם, כבודם ורווחתם של כלל אזרחי ישראל.


3. זכויות אדם: ההכרה בזכויות אדם מבוססת על ריבונות האדם באשר הוא אדם ועל האמונה בשוויון המהותי בין כל בני האדם.


4. ביטול חוק הלאום: חוק הלאום איננו משרת אינטרס ציבורי או צורך מדיני. זהו חוק פופוליסטי והצהרתי שכל עניינו להדיר את המיעוט הערבי (מוסלמים, דרוזים, נוצרים, צ'רקסים ואחרים).


5. בטחון ושלום: חלוקת הארץ לפי תכנית "שתי מדינות לשני עמים" - המחיר המוסרי, החברתי, המדיני והכלכלי שגובה הכיבוש מישראל הוא בלתי נסבל. הקמת מדינה פלסטינית לצידה של ישראל היא אינטרס לאומי, ביטחוני ומדיני ראשון במעלה של מדינת ישראל.


6. כלכלה וחברה: כינון של מדינת רווחה רחבה ועדכנית, המספקת שירותים חברתיים לכל בתחומי החינוך, הבריאות, הדיור, השירותים הסוציאליים והתעסוקה, תוך החזרת האחריות של המדינה על שירותים הניתנים לתושבים. שינוי מדיניות המיסים, באופן שיפחית את אי השוויון במשק.

נו? ישם לכם/ן כיוון באיזו מפלגה מדובר?

בלחיצה כאן תוכלו לגלות את התשובה, וגם להעמיק ולקרוא עוד קצת.

18 צפיות
bottom of page