top of page
  • eladm4

#זום_על_מפלגה - כתבה שלישית בסדרה

#זום_על_מפלגה - סדרת כתבות על הרשימות המתמודדות לכנסת ה-24.

יום הבחירות מתקרב אלינו בצעדי ענק, וזה הזמן להכיר קצת מקרוב יותר את המפלגות המתמודדות ואת מה שיש להן להציע עבורנו. אז בואו ניגש ישר לעניינים!

המפלגה שנעסוק בה היום שמה בראש סדר העדיפויות שני נושאים מרכזיים: דת ומדינה וממשל תקין. אלו עשרת הדיברות של המפלגה עבור כל אחד מהנושאים:

10 הדיברות בנושא דת ומדינה:

1. ביטול הסדר "תורתם - אמונתם" וגיוס חובה לכל צעיר בן 18 לשירות צבאי או לאומי.

2. חקיקת חוק נישואין וגירושין אזרחיים.

3. העברת כל הסמכויות בנושא פתיחת עסקים ותחבורה ציבורית בשבת לרשויות המקומיות.

4. ביטול תשלומי קצבאות לאברכים ולתלמידי ישיבות.

5. ביטול המועצות הדתיות (בהתאם לדו"ח חיים צדוק).

6. לימודי ליבה כתנאי לתמיכה ממשלתית במוסדות החינוך למיניהם.

7. מתן אפשרות לכל רב עיר להקים בית דין לגיור.

8. ביטול מונופול הרבנות הראשית על הכשרות והוזלת עלויות ע"י הגברת התחרות בין גופי הכשרות.

9. מתן ייצוג הולם לנשים ולשאר המגזרים היהודיים במועצת הרבנות הראשית.

10. השבת האחריות על בתי הדין הרבניים ממשרד הדתות למשרד המשפטים.10 הדיברות לממשל תקין:

1. הגבלת כהונת רה"מ לשתי קדנציות בלבד, בנות 5 שנים כל אחת ובהתאם שינוי חוק הבחירות לכנסת.

2. הבחירות לכנסת ולשלטון המקומי יערכו באותו היום.

3. איסור בחוק על ח"כ שמוגש נגדו כתב אישום להתמודד לנשיאות או להיות מועמד להרכבת הממשלה.

4. חיוב רה"מ, השרים וכל ראשי המפלגות לפרסם דו"ח הצהרת הון ברבים.

5. הגבלת מספר השרים כך שבכל ממשלה עתידית יכהנו לכל היותר 21 שרים, (לא כולל רה"מ) ו-7 סגני שרים.

6. חובת ייצוג הולם לנשים ברשימות לכנסת.

7. התנגדות לחוק הצרפתי.

8. התנגדות לפסקת ההתגברות.

9. הקמת ועדת חקירה ממלכתית בנושא הטיפול במגפת הקורונה בכל ההיבטים - רפואים וכלכליים.

10. חוק שקיפות ופיקוח על כל פעילות המפלגות במרחב המקוון.

נו? ישם לכם/ן כיוון באיזו מפלגה מדובר?

בלחיצה כאן תוכלו לגלות את התשובה, וגם להעמיק ולקרוא עוד קצת.

21 צפיות
bottom of page