top of page
  • eladm4

#זום_על_מפלגה - כתבה שנייה בסדרה

#זום_על_מפלגה - סדרת כתבות על הרשימות המתמודדות לכנסת ה-24.

יום הבחירות מתקרב אלינו בצעדי ענק, וזה הזמן להכיר קצת מקרוב יותר את המפלגות המתמודדות ואת מה שיש להן להציע עבורנו. אז בואו ניגש ישר לעניינים!


המפלגה שנעסוק בה היום מציגה מצע רחב מאוד ובו לא פחות מ-27 פרקים(!) בנושאים ותחומים רבים ומגוונים. האנו כאן רק טעימה קטנה כדי לתת לכם/ן את ההזדמנות לבחון את עצמכ/ן - האם תוכלו לנחש באיזו מפלגה מדובר?


מלחמה בשחיתות הציבורית:

נחוקק חוק שלא מאפשר כהונה של ראש ממשלה, שר או סגן שר שהוגש נגדו כתב אישום.

נחוקק את חוק הקלון - אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון לא יוכל לכהן כשר, חבר כנסת או ראש עיר בישראל.


כלכלה וחברה:

נקים ממשלה קטנה וממוקדת של 18 שרים לכל היותר.

שילוב גברים חרדים בשוק העבודה.


חינוך:

קורונה - נאבק על קיום לימודים במתווה הרמזור, נעניק סמכויות לרשויות המקומיות ונספק גמישות למנהלים בניהול ההוראה.

נפעל לצמצום השימוש בזום תוך שימוש במגוון הפתרונות ללימודים בחוץ, בקבוצות קטנות ובחדרים עם הפרדות פיזיות.

נפעל לצמצום מבחני הבגרות למינימום.

נפעיל מודל חדשני של יום לימודים ארוך.


מדיני-בטחוני

ניזום ועידה אזורית עם מדינות ערב ונתחיל במהלך היפרדות מהפלשתינאים מתוך שמירה בלתי מתפשרת על האינטרסים הבטחוניים של מדינת ישראל, פתרון שתי המדינות לצד סידורי ביטחון קפדניים וחופש הפעולה של צה"ל בכל מקום הוא אינטרס ישראלי. גושי ההתיישבות יהיו חלק ממדינת ישראל וירושלים המאוחדת תהיה בירתה.


דת ומדינה

נחוקק את חוק נישואים אזרחיים המאפשר לכל זוג לבחור בטקס הנישואים המתאים לתפיסת עולמם.

נבטל את חוק המרכולים ונאפשר לכל רשות מקומית לקבוע את אופי השבת במרחב הציבורי שלה.

נחיל תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת באזורים חילוניים. ההחלטה תעבור לידי מועצות הערים שמכירים היטב את אופי השכונות בכל עיר.

נסדיר מחדש את רחבת הכותל, כך שתחולק באופן שוויוני יותר בין נשים לגברים, תוך הגדלת הרחבה השלישית הפתוחה לכל הציבור.


נו? ישם לכם/ן כיוון באיזו מפלגה מדובר?

בלחיצה כאן תוכלו לגלות את התשובה, וגם להעמיק ולקרוא עוד קצת.

20 צפיות
bottom of page