top of page
  • eladm4

זזים - יוזמות ויוזמים פרויקטים בימי קורונה

זזים - חניכי/ות תנועות הנוער יוזמים/ות פרויקטים במיוחד בימי קורונה!


חברי/ות השכבה הבוגרת,


גם השנה, במיוחד בשל משבר הקורונה, כולנו זזים ועושים משהו למען הקהילה.

הציעו רעיון לפרויקט, שייתן מענה לצרכי הקהילה שלכם/ן בימים אלה, ותוכלו לזכות בסיוע כספי למימושו. על הפרויקט המוצע להיות מתאים להנחיות משרד הבריאות.


רוצות/ים להגיש הצעה?? פנו למרכז/ת השבט!


21 צפיות
bottom of page