top of page
  • eladm4

חג הסיגד בפתח!

חג הסיגד הוא חגם של יהודי אתיופיה, "ביתא ישראל". שמו "סיגד" הוא מלשון סגידה, השתחוות.

החג חל בכ"ט בחשוון – 50 יום לאחר יום הכיפורים (בדומה לחג השבועות, החל 50 יום לאחר פסח), והקהילה חוגגת בו את חידוש הברית בין העם לאלוקיו ולתורתו. בחג הסיגד נושאים יהודי אתיופיה תפילות ותחנונים לשיבה לציון. כמו כן, הקהילה כולה עורכת חשבון נפש ציבורי, המצטרף לחשבון הנפש של הפרט שמתקיים ביום הכיפורים – שכן לפי המסורת, כדי שיהיה הציבור ראוי לצאת מן הגלות ולעלות לירושלים, עליו לערוך חשבון נפש ותיקון גם בתחום החברתי. חטאם של חברי הקהילה מתכפרים ונסלחים ביום הכיפורים וב-50 ימי התשובה שאחריו, וביום ה-50, בתום חשבון הנפש הציבורי, שבה העדה אל חוויית יום הכיפורים בתפילות ובצום.

החג בישראל

היום, לאחר שרוב בני העדה האתיופית עלו למדינת ישראל, עושים במועד החג בני קהילת יוצאי אתיופיה, צעירים ומבוגרים, את דרכם לירושלים, לכותל המערבי ולטיילת "שרובר" שבשכונת "ארמון הנציב" בעיר. החג הוא גם מועד להתכנסות שנתית של כלל קהילת יוצאי אתיופיה, ובני העדה רואים בו הזדמנות לחזק את זיקתם לשורשיהם ולתרבותם.

הקייסים, בגלימותיהם המרשימות, נושאים את ספרי האורית, ספרי התורה (מלשון "אורייתא", תורה בארמית), ובידיהם מטריות צבעוניות. הם עומדים על במה מוגבהת וקוראים את פרקי התנ"ך והתפילות לפני המון העם, גם בעברית. רבים מבני הקהילה ממשיכים לשמר את מנהג הצום עד שעות אחר-הצהרים.

בנספחים לכתבה זו תמצאו מילון מילים שימושיות באמהרית וקובץ עם מידע נוסף עם החג:


רקע-על-חג-הסיגד
.pdf
Download PDF • 880KB

מספר מילים שימושיות באמהרית
.pdf
Download PDF • 55KB


255 צפיות
bottom of page