top of page
  • eladm4

יום האישה הבינלאומי 8.3.21

ביום שני הקרוב (8.3) נציין בעולם את יום האישה הבינלאומי.

אופי ציון יום האישה משתנה ממקום למקום, מתרבות לתרבות וכן לפי תקופות זמן שונות בהיסטוריה. אירועי יום האישה היו בדרך כלל כנסים והפגנות, שנסבו סביב שני נושאים עיקריים: זכויות האישה העובדת- שעות עבודה, זכויות סוציאליות וכו', וזכות ההצבעה לנשים. בעשורים האחרונים התנועה הפמיניסטית הצליחה להביא לשינוי ולצמצום פערים משמעותי בין גברים לנשים, אך, לצערנו עדיין קיימים פערים משמעותיים בין גברים לנשים בתחומים רבים.אי-השוויון הוא תוצר של שנים ארוכות שבהן רק לגברים הייתה גישה לכוח בצורותיו השונות (כסף, השכלה, מוקדי קבלת החלטות, זכויות חוקיות ועוד). מבחינה היסטורית, רק במאה וחמישים השנים האחרונות בערך נשים החלו לקבל זכויות בסיסיות בתחומי חיים שונים, זכויות שנראות לנו היום מובנות מאליהן אבל הן הגיעו בזכות מאבקים ממושכים- זכות הצבעה, רישיון נהיגה, גישה להשכלה ועוד. יום האישה הוא הזדמנות לעצור ולבחון איפה אנחנו כחברה במדדי השוויון/אי שוויון השונים, בשביל להבין איפה עלינו להמשיך ולפעול למען שוויון מלא. לכל אחד ואחת בחברה יש כוח להשפיע, ברמה היום יומית ובאופן רחב, בכדי לצמצם את אי השוויון והיחס המגדרי המפלה בחברה. חשוב לזכור חברה שוויונית יותר טובה לכל המגדרים ולא לנשים בלבד.

צפו בסרטון ובדקו עם עצמכן/ם את השאלות הבאות:


  • מה ידוע לי על יום האישה? מדוע חשוב לציין אותו?

  • כיצד הרגשתי כשצפיתי בסרטון? האם משהו הפתיע אותי?

  • האם הייתי עד/ה פעם לאמירה משפילה/ מקטינה לנערות/נשים?

  • מה בחברה שלנו גורם/ מאפשר לא.נשים לדבר באופן כזה כלפי נשים/ נערות?

  • איך אני יכול/ה לשנות את המצב?

אנו מזמינותים אותכן/ם בשבוע הקרוב לציין את יום האישה בשבטים אם בפעילויות תוכן ( הקיימות במסלול זה לכבוד יום האישה), נקודות מבט, משימות מסלול וכל דרך נוספת שתמצאו לנכון.

437 צפיות
bottom of page