top of page

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בסודן ובדרכם ארצה #תנועה זוכרת

לאורך השנים ליווה חלום השיבה לירושלים, היא ארץ ישראל, את קהילת יהודי אתיופיה.

סיפורים אודות ירושלים ואודות ארץ שהיא זבת חלב ודבש, שופעת חלומות ורוך הופצו ברחבי הכפרים באתיופיה והגבירו את הרצון לעלות לארץ בכל דרך ולממש את ההוייה היהודית.

בין השנים 1977-1984 הגיעו לארץ בהדרגה כ-7000 איש.

ב- 1984 נערך "מבצע משה", שמטרתו הייתה העלאת רבים מיהודי אתיופיה ארצה.

המבצע היה סודי ביותר לאור האיסור לצאת מגבולות המדינה.

בשנים 1984-1982 , החלה יציאה המונית של ביתא ישראל מן הכפרים באזור גונדר לעבר סודן.

המסע לסודאן נמשך בין שבועיים לחודש ימים.

במשך שבועות צעדו בדרך לא דרך, גברים ונשים, ילדים וזקנים, בנתיבים מסוכנים וקשים להליכה, כשהם הולכים בעיקר בלילה, ומסתתרים במשך היום מן השמש הקופחת ומפחד המשטרה, הצבא וכנופיות השודדים. רבים מהם לא עמדו במסע הרגלי ומתו בדרך מרעב, תשישות ומחלות. בדרכי הבריחה ובמחנות סודן סבלו יהודי אתיופיה ממעשי שוד, רצח, אונס, רעב ומחלות.

בנובמבר 1984 , החליטה ממשלת ישראל, על חילוץ אווירי של היהודים שנמצאו באותה העת בסודן.

עד ה-5 בינואר 1985 הוטסו לארץ ברכבת אווירית כ-7,000 מיהודי אתיופיה, במסגרת מבצע שנודע לימים כ"מבצע משה". המבצע, היה סודי ביותר לאור האיסור לצאת מגבולות המדינה.

בדרכי הבריחה ובמחנות בסודאן סבלו יהודי אתיופיה ממעשי שוד, רצח, אונס, רעב ומחלות.

כ-4000 מבני העדה ניספו בניסיונם לעלות לארץ- ישראל.

רבים אף לא יכלו לקבור את יקיריהם בקבורה יהודית מפחד השודדים במדבר ומאימת השומרים הסודנים. בנובמבר 1984 החל "מבצע משה", המבצע הממלכתי הראשון להעלאת יהודי אתיופיה.

מבצע החילוץ היה חשאי ובמסגרתו הועלו לארץ כ-8,000 מיהודי אתיופיה, ברכבת אווירית של מטוסים ישראלים.

העלייה דרך סודן התאפשרה בעקבות הסכם שבשתיקה, שפרטיו היו ידועים רק לבכירים מעטים בסודן ועל יהודי אתיופיה היה אסור לחשוף את זהותם היהודית. אולם, המבצע הסתיים בטרם עת, בעקבות הדלפה לעיתונות בישראל בדבר עלייתם החשאית של יהודי אתיופיה.

במשך שנים רבות נשארו משפחות רבות קרועות ומפולגות עד ל"מבצע שלמה" שנערך במאי 1991. הממשלה דאז, אישרה את המבצע להעלאת היהודים.

מטוסים ישראלים הביאו ברכבת אווירית תוך 36 שעות 14,324 עולים.

בהר הרצל בירושלים הוקמה אנדרטה לזכר הנספים שנחנכה ב-14.03.07, במעמד ראש הממשלה אהוד אולמרט, השר לקליטת העלייה זאב בוים, יו"ר ההסתדרות הציונית זאב ביאלסקי, קייסים ונכבדי העדה. עוד נקבע על ידי הממשלה כי טקס יום הזיכרון לנספים יהיה טקס ממלכתי שיצוין ב"יום ירושלים" ובו ייתייחדו בני העדה עם הנופלים בהשתתפותם של ראשי מדינת ישראל.


תוכלו למצוא תכנים, הצעות לפעילויות, עדויות ורעיונות לטקסים בעמוד הייחודי באתר לנושא זה.

לחצו כאן למעבר לעמוד.

52 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page