top of page
  • eladm4

כולם מדברים על קורונה, אף אחד לא מדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני

עודכן: 22 במרץ 2021

קורונה קורונה קורונה.

נדמה שהקורונה תפסה לנו את כל סדר היום הציבורי, ואולי בצדק. אך מה שחשוב לזכור הוא שהסכסוך בינינו לבין הפלסטינים יישאר פה גם ביום שאחרי הקורונה. וכעת, בזמן בחירות, חייבים וחייבות להביא בחשבון את עמדת המפלגות בסוגיה, לפני שאנו ניגשים/ות להצביע.

אנחנו, חברי וחברות גרעין ״במדבר״, שינשינים של תנועת הצופים. גרעין במדבר ממוקד לעשייה באקטיביזם חברתי, מפגש בין תרבויות, שותפות יהודית-ערבית והסכסוך הישראלי-פלסטיני.

הגרעין פועל בארבע קומונות שממוקמות בשלוש ערים מעורבות: שתי קומונות בבאר שבע, קומונה ברמלה וקומונה בלוד. לפני ארבע שנים הגרעין הקים את פרוייקט ״מדברים במדבר״ פרוייקט התנדבותי שנועד להעלות את השיח הפוליטי בתנועת הצופים ובקרב נוער ככלל דרך מפגשי הידברות וסדנאות העשרה.

הכנו עבורכם.ן מגזין שמנגיש את עמדת המפלגות הקיימות בנושא השלום עבורנו, בני הנוער ולהחזיר את השלום לשיח הציבורי. אנחנו מאמינים שקיום של שיח פוליטי אידיאולוגי הוא אבן דרך משמעותית בדרך ליצירת פוליטיקה נקייה יותר ועתיד טוב יותר, בלי קשר לימין ושמאל. בחרנו במגזין זה להתמקד בפרט בשני נושאים בוערים תמיד בישראל שהפכו לטאבו: האזרח הערבי בישראל ובסכסוך הישראלי- פלסטיני.


הכל ממש ממש כאן בחוברת זו:

מדברים בחירות
.pdf
Download PDF • 9.83MB73 צפיות
bottom of page