top of page

כנגד ארבע בנות דיברה התורה

נקודת מבט

כנגד ארבע בנות דיברה תורה

ההגדה של פסח מספרת לנו את סיפור הגיבוש והמעבר ממשפחה לעם, וככזה, עולה שאלה, האם כל הקולות כולל קולן של הנשים בא לידי ביטוי בהגדה, איפה קולן של הנשים?

במהלך השנים האחרונות ישנה מגמה לעדכן את ההגדה מזווית ראייה נשית.

יוצרות שונות כתבו גרסה חדשה של " ארבע בנות", המקבילה לגרסה שבהגדה של פסח, בהסתמכות דומה על הפסוקים. היו שהדגישו תכונות חשובות בנשים, והיו מי שבחרו דמויות נשיות חשובות במסורת כדי להנציח אותן בהגדה. רגע לפני החג חשבנו לנכון להזכיר אחת אמיצה, אחת מנהיגה, אחת לוחמת ואחת מכילה.


*שימו לב: הפעילות בחלק א' מתאימה לכל השכבות, הפעילות יחד עם חלק ב' מתאימה משכבת ח' ומעלה.


חלק א'- השראה (מתאים לכל השכבות)

המדריכה תפנה את החניכים/ות לעיין בוויקיפדיה בערך נשים במקרא על כל אחד.ת לבחור ארבע נשים שלדעתם.ן היה ראוי להכניסן להגדה של פסח.

החניכים והחניכות יתבקשו לספר על הדמויות שבחרו ולהסביר מדוע לדעתכם.ן היא ראויה להיזכר בהגדה של פסח

הערה למדריכ.ה- אם הקבוצה מתקשה לבחור, ניתן להם אופציה לבחור גם נשים מתקופות מאוחרות יותר למקרא או בימינו.

חלק ב'- התבוננות ודיון בשאלה (מתאים החל משכבת ח')

נקרא יחד את השיר.

נקודות לדיון:

מה דעתכם.ן על השיר ?

כיצד מבחינה המשוררת בין הקשר של הנשים לתורה ובין הקשר של הגברים?

מהי לדעתכם.ן הביקורת העולה מהשיר?

יהיה קשה להצטמצם בארבע בנות כי המקרא ובכלל מספקים לנו גלריה רחבה של דמויות נשיות. מן הראוי שנעשה זאת ונזכיר. בסדר פסח אל מול ארבעה בנים, בהם דיברה תורה, אנחנו נדבר גם בארבע בנות.

כנגד / תמרה גוטליב

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה

כנגד ולא בעד

כנגד הבנים

ובעד הבנות.

אילו היה שם לא היה נגאל, הרשע

והן היו שם, במדבר

אך לא הוזמנו למעמד הגדול

ואולי לא היו בכלל –

"הוצאתיךָ מארץ מצרים" דיברה התורה, לא הוצאתיךְ.

במצרים ודאי היו

הובילו מהפכה גדולה

בכיכר השחרור על שפת היאור

הצפינו תינוקות ושמרו על שמות ולשונות.

בעד ארבע בנות דיברה תורה

כולן חכמות וכולן יודעות את התורה

גם ללא המעמד

מעצמן, מתוכן.

היי בעד, תורה יקרה מפז

היי עִמִנו

ללא ברקים ורעמים

ללא קשר של תפילין

ללא קול

רק דממה דקה

על שפת היאור עם ספר ושמשייה.635 צפיות
bottom of page