top of page
  • edenn76

מהו חוסן לאומי?

חוסן לאומי משקף את המוּכנות (Readiness) של החברה ומוסדות המדינה להכיל משבר או הפרעה ולהפגין יכולת התאוששות מהירה עד חזרה לרמת תפקוד קודמת ואף משופרת. (המשרד לענייני מודיעין, ישראל, 2021).


בימים אלו, אנחנו רואים.ות כיצד אזרחי ואזרחיות המדינה פועלים.ות מיומה הראשון של הלחימה למען החזית והעורף באופן נרחב וחוצה גילים, מגדרים ומגזרים.

עת הכניסה ללחימה, מצבה של החברה הישראלית היה לא פשוט, והתאפיין במחלוקות שאיימו לקרוע ולפלג את העם.

ביום שבת 07.10.23 עם כניסת הדיווחים הראשונים, התגייסה החברה הישראלית במלוא עוצמתה.

גם בקהילות השבטים שלנו ראינו את החניכיםות, שכבג ומרכזיםות נתרמים בכל הכוח, בין אם בבישול מזון או איסוף תרומות ציוד, אירוח שבטים ובעיקר פעילויות חינוכיות אין ספור לילדי.ות השבט, לקהילה ולילדי.ות המפונים.ות.

בשבטים מיד הבינו את גודל המשימה, ולא היססו לסייע בכל הדרוש.

דבר זה לפעמים מרגיש פחות חשוב מלחימה בחזית, אך לא כך הדבר. האפשרות לייצר פעילות ושגרה בעורף המדינה, היא מבורכת וחשובה לאין שעור. אלו אותם הדברים שמאפשרים למדינה ולחברה להמשיך ולפעול, ולקיים פעילות חברתית ואזרחית על אף המצב.

חשוב שנזכור כי ככל שיעבור הזמן והמצב ימשך לעיתים יהיה קשה יותר לגייס את עצמנו להמשיך ולפעול במישורים בהם פעלנו, אבל דווקא אז נוכחותנו חשובה יותר מתמיד, על מנת לבנות כאן חברה שתוכל להמשיך ולתפקד גם ביום שאחרי.


לסיום, מצורפים ממדי החוסן הקהילתי CCRAM

(Leykin, D. et al, 2013)

מנהיגות

הקהילה/קבוצה שלי מתפקד/ת כראוי.

יש לי אמון רב במקבלי.ות ההחלטות בקהילה/קבוצה שלי.

בקהילה/קבוצה שלי קיימת התייחסות הולמת לצרכי חבריה.

יש לי אמון ביכולתו של מנהיג.ת הקהילה/קבוצה להוביל אותנו בשעת משבר.

מנהיגי.ות הקהילה/קבוצה מספקים.ות את הנדרש לנו בהוגנות.

חברי.ות הקהילה/קבוצה ימשיכו לתפקד כרגיל גם במצבי משבר.

יעילות קולקטיבית

בקהילה/קבוצה שלי קיימת עזרה הדדית ודאגה לאחר.

אני יכול לסמוך על חברי.ות הקהילה/קבוצה שלי שיבואו לעזרתי במקרה של משבר.

בקהילה/קבוצה שלי יש חברים.ות המסוגלים.ות לסייע להתמודד עם מצב חירום.

אני מאמינ/ה ביכולת הקהילה/קבוצה שלי להתגבר על שעות משבר.

החברים.ות מעורבים.ות במידה רבה בנעשה בקהילה/קבוצה.

היערכות

הקהילה/קבוצה שלי מאורגנת למצבי חירום.

חברי הקהילה/קבוצה שלי יודעים.ות מה תפקידם.ן.

בקהילה/קבוצה שלי מצויים כלים להתמודדות עם כל פרויקט שנדרש מאיתנו.

חברי הקהילה/קבוצה שלי ואני מכירים.ות את ההתנהלות הנדרשת מאיתנו במצבי משבר.

חיבור למקום

אני גאה לומר לאחרים.ות לאיזו קהילה/קבוצה אני משתייכ/ת.

אני מרגיש/ה שייכ/ת לקהילה/קבוצה שלי.

אני נשאר/ת בקהילה/קבוצה מסיבות אידאולוגיות.

יהיה לי עצוב לעזוב את הקהילה/קבוצה.

אמון חברתי

היחסים בין חברי.ות הקהילה/קבוצה טובים.

בקהילה/קבוצה שלי שוררים יחסי אמון בין החברים.ות.

166 צפיות

Comments


bottom of page