top of page

מה זה הושענא רבה?

הושענא רבה הוא היום האחרון של חג הסוכות, נהוג לקיים בו לילה לבן ולהקדיש את הזמן ללימוד תורה.

מועד זה מבוסס על הנעשה בימי בית המקדש כמתואר במשנה:

"מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, יורדין לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה, ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח... בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת, ואומרים אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא - ואותו היום (היום השביעי של סוכות) מקיפין את המזבח שבע פעמים".

מקור השם כאמור הוא התפילה שהיו אומרים הכוהנים בזמן הקפת המזבח.

בהושענא רבה נחתם תהליך שנמשך חודש שלם שתחילתו בהכנות לראש השנה וסופו ממש עוד מעט...

במהלך תקופה זו עשינו חשבון נפש לקראת השנה החדשה וביקשנו, כל אחד/ת בדרכו/ה שהשנה הקרובה תביא עמה רוח של התחדשות, צמיחה ותיקון. בליל הושענא רבה נחתם התהליך ואנו יוצאים לדרך לקראת השנה החדשה, כפי שמתואר בספר הזוהר:

"בליליא בתראה דחגא, דקא נפקן פתקין מבי מלכא"

ובתרגום לעברית: "בלילה האחרון של החג [חג סוכות], יוצאים הפתקים מבית המלך".

גם בתנועת הצופים סיימנו את ההכנות לקראת שנת הפעילות הקרובה ואנחנו יוצאים לדרך!

לפני כחודש, מייד לאחר חלוקת התפקידים לשנה החדשה התחלנו לקיים ישיבות צוות וסמינרי הכנה לשנת הפעילות, את טיולי פתיחת השנה נקדיש לתיאום ציפיות, היכרות וגיבוש הקבוצה, זאת גם התקופה בה נתחיל בגיוס החניכות והחניכים לתנועה כדי להמשיך לגדול ולהתפתח.

בזמן הגיוסים (ובכלל) נקדיש מחשבה לשאלות רבות בנוגע להתפתחות השבט והתנועה.

בשיר הילדים של נעמי שמר "שלומית בונה סוכה" נתמקד בשאלה האם אנו 'צופים לכל'?

כלומר, מי לא מגיע לפעילות שלנו, ולמה?

עברנו שנה לא פשוטה כפרטים וכחברה, אין דבר שאנו זקוקים וזקוקות לו יותר בשעה זו מאשר האחדות והשותפות.

נסיים בתקווה ותפילה ששנת הפעילות הקרובה תוביל לצמיחה והתפתחות גם ברמה האישית ובעיקר ברמה הלאומית כך שכולם/ן ימצאו מקום בפעילות התנועה.

"וכששלומית תאמר

הביטו, זה נגמר!

יקרה דבר נפלא פתאום:

יבואו השכנים

כולם בהמונים -

ולכולם יהיה מקום"4 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page