top of page
  • edenn76

מה שלומי?

הצעה לפעילות המעודדת שיח רגשי פרטני או קבוצתי. במקרה של פעילות זום נקרין את הדמות המצורפת על המסך ונבקש מכל אחד.ת לשייך את התחושות לאיבר המתאים מנקודת מבטו.ה. במקרה של פעילות פרונטלית ניתן להדפיס את הדמות/ לשרטט עם גיר על משטח מתאים או דף גדול.

באדיבות 'המוערר'


 


Comments


bottom of page