top of page
  • eladm4

מועצת בתנועה 2021 - היום זה מתחיל!

מועצת התנועה 2021 תשפ"א - יצאנו לדרך!!


לכניסה לאתר הרשמי של המועצה - לחצו כאן!מועצת התנועה היא המוסד המאפשר לחניכי התנועה ובוגריה ליזום ולהשפיע על סדר היום התנועתי ולקדם אורח חיים דמוקרטי בשבטים.

המועצה מתכנסת פעם בשנה ומשתתפים בה חניכי וחניכות השכבה הבוגרת (נציגות מכל שבט), נציגים נבחרים מההנהגות (מרכזים.ות, ש"ש וצוות הנהגה) אנשי מטה ומתנדבי.ות התנועה ביחס של 2/3 צפירים ו- 1/3 צוגרים.


35 צפיות
bottom of page