top of page
  • eladm4

מחשבות על רצח רבין - מאת נערה שטרם נולדה ביום הרצח

מחשבות על רצח רבין,

מנקודת מבט של מי שנולדה שנים אחרי

מאת: הללי שלו, ש"שית בגרעין המרל"צ – קומונת מרכז.

רצח רבין ואירועים לאומיים נוספים מצוינים במשך שנים רבות. אך איך אנו, בני ובנות נוער שלא חיו כשהתרחשו אירועים אלו קשורים? והאם אנו יכולים.ות ללמוד מהם משהו? מה התפקיד שלנו?

רצח רבין הוא אירוע בו נרצח ראש ממשלה ושר הביטחון על-ידי אזרח המדינה שהתנגד לדרכו. מעל לשני עשורים מאז, האירוע לא נשכח וקיבל מקום במוסדות החינוך ותנועות הנוער ומצוין כ"יום זיכרון לרצח רבין". נשאלת השאלה מה אנו כבני ובונת נוער החיים בעידן שונה ורחוק יכולים ללמוד מאותו אירוע שזכור לרבים?

רצח רבין אירע ב-4.11.1995, במסגרת עצרת שלום, וזאת בשל שוני בדעות פוליטיות וראייה לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני שהיה במדינה. הסכסוך גרם לפילוג העם, הסתות ואלימות מילולית שלמרבה הצער התדרדרה לאלימות פיזית אשר בשיאה הובילה לרצח. הרצח פגע ביסודות הדמוקרטיה וביטל את יסוד חופש הביטוי, ופגע גם בחוסן החברתי שלנו.

כמי ש"חוו" את האירוע עוד בטרם לידתנו ואשר גדלו לתוך מציאות סיפור הרצח, חלקנו חשים את ה"פספוס" בלשון המעטה שגרם לרצח ראש ממשלה.  כאזרחי מדינה דמוקרטית וחניכים בתנועה אסור לנו לשכוח את שלמדנו מאירוע זה, ואף עלינו לדחות התנהגות בוטה כלפי כל אזרח באשר הוא, בפרט כלפי ראש ממשלה שנבחר בהליך דמוקרטי. יש להשמיע דעות שונות והתנגדות לדרכו של אחר ברוח סבלנית וסובלנית תוך שמירה על כבוד האדם וחופש הביטוי תוך שמירה הדוקה על הכללים הקבועים בחוק.

כבני ובנות נוער בתנועת הצופים, חרטנו על דגלנו את הערכים הנגזרים מחוקי היסוד במדינת ישראל וכחלק מהם, בחרנו לחדד אותם ולתת דגש כי: אלימות אינה הפתרון, לפיכך עלינו להסיק מאירועים הללו תובנות- לגנות, לאסור ולא לשכוח את הרצח מפני שהוא מתווה לנו את דרכנו לערכים עליהם אנו מקפידים.

פגיעה בדמוקרטיה יכולה להוות אסון, רצח רבין מהווה לצערנו דוגמה לאסון שכזה. אנו צריכים וצריכות לזכור כי הרוב קובע אך מחובתו שאינו פוגע, והכיצד? תוך שמירה על שיח מכבד ותרבות דיון, הכרה בדעות שונות משלי ולדעת שאין ביכולתנו להיות כמו כולם וזה מה שמייחד אותנו והופך אותנו למי שאנחנו.

בתקופתנו זו, הקורונה מהדהדת את החשיבות בשמירה על תרבות הדיון והשיח בינינו כאזרחים. חשוב לזכור את משמעותה של הדמוקרטיה בחברה שלנו ולשמור על שיח הולם, מכבד ולדעת לקבל דעות שונות תוך אי שימוש באלימות והסתות, להיות סבלנים וסובלניים. לתמוך באחר ובחלש כאשר אין לו את היכולות לדרוש ולבקש את שמגיע לו, לדאוג לזולת ולעזור לאנשים מתוך אהבת חינם.

89 צפיות
bottom of page