top of page
  • eladm4

מי אמרה צופיות לפסח ולא קיבלה??לקראת פסח הקרב ובא - המרכז הארצי לצופיות מפרגנים לנו בשתי חוברות:

  1. זמני צופיות מיוחדים לקראת החג:

הכשרת ניווטים
.pdf
Download PDF • 1.40MB

  1. חוברת ניווטים לקראת טיולי אתגר, ולא רק!

הכשרת ניווטים
.pdf
Download PDF • 1.40MB

149 צפיות
bottom of page