top of page

מתי היה יום הכיפורים הראשון בהיסטוריה היהודית?

אז מתי היה יום הכיפורים הראשון בהיסטוריה היהודית?

יום הכיפורים מוזכר בספר ויקרא, כיום צום ועינוי הנפש. אבל האם יצא לכם לחשוב מניין מגיע מקור החג?

בספרו "מורה נבוכים" מסביר הרמב"ם את המקור ליום – כאשר בני ישראל המתינו למשה בהר סיני, וביצעו את חטא העגל, משה שבר את לוחות הברית. התאריך של יום הכיפורים הינו היום בו משה ירד מהר סיני בפעם השנייה, עם לוחות הברית החדשים, ובישר לעם ישראל כי השם מחל להם על חטא העגל. בשל כך, יום זה הפך ליום במסורת היהודית של "תשובה" ועיסוק בניסיון לכפר על עבירות שבין אדם "למקום". ביום זה נוהגים להימנע מכל תענוגות הגוף והנפש, ולהתרכז בכפרה ובמחילה.

דבר חשוב לדעת, הוא שיום הכיפורים לא נועד על מנת לכפר על עוונות שבין אדם לחברו, כלומר – אם פגע אדם באדם אחר, אין יום הכיפורים מכפר על כך. על האדם לעשות השתדלות אמיתית על מנת לתקן את שעשה לאדם אחר שפגע בו. דבר נוסף הוא שאם אדם יוצא מנקודת הנחה כי יוכל בכל שנה לכפר על החטאים שלו מול אלוקים, ובשנה הבאה לחטוא מחדש, הוא טועה. משום שאם אדם לא מתכוון באמת לשנות את דרכו הרעה, אין יום הכיפורים מוחל לו על כך.

המשמעות של יום הכיפורים שונה עבור קהילות שונות, וא.נשים שונים.ות. יש הרואים.ות ביום כיפור הזדמנות לעשות חשבון נפש על השנה שחלפה, הזדמנות לניקוי ויצירת מטרות ושאיפות חדשות לשנה הבאה. יש שבוחרים.ות לקחת חלק בטקסי "תשליך" אלטרנטיביים, ולצקת להם משמעות משל עצמן.ם.

שאלות אפשריות לדיון –

  1. מה הדרך בה נוהגים לציין בביתכם.ן את יום הכיפורים? האם נוהגים לציין אותו בכלל?

  2. מה החשיבות בכך שיום כיפור לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו?

חתימה טובה!

9 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ד'-ו'

bottom of page