top of page

נקודת מבט – איך אני מתנהג כשאחרים לא מסתכלים?

(פעולה המתאימה לחניכים בוגרים ט' ושכב"ג, מצורף סרטון של כ-5 דקות באנגלית ללא כתוביות כחלק מהפעולה ויש להתחשב בכך כשבוחרים להעביר אותה לחניכים)


מתודה ראשונה: ייצוג

נקריא לחניכים היגדים, על כל היגד הם יתנו לעצמם ניקוד לפי החלוקה הבאה: רק כשאנשים לא מסתכלים – 5 נקודות עושה בדרך כלל – 3 נקודות לא עושה לרוב - נקודה לא עושה בכלל – מינוס 2 נקודות

היגדים אני זורק זבל לרחוב. אני לא מפנה אחריי את המגש כשאני מסיים לאכול במקומות שירות עצמי, כמו מקדונדלס. אני יורק ברחוב. אני חוצה מעבר חציה ברמזור אדום. אני חוצה לא במעבר חציה. אני משאיר זבל מחוץ לפח. אני שם רגל על הכיסא באוטובוס. אני לא שוטף את הכלים שאכלתי איתם.


מתודה שנייה: השראה והסבר נשלח לחניכים קישור לסרטון "How Pictures of Eyes Change the Way You Act" – סרטון קצר המסביר על אפקט הצופה:


לאחר מכן נדבר עם החניכים על מה שהם הבינו מהסרטון ועל אפקט הצופה. נבדיל ונבהיר את שאפקט הצופה הוא אינו אפקט הצופה מהצד, שמדבר על הסרת הנטל החברתי מעצמי כשאני מוקף בחברה ונסביר כי אפקט הצופה הוא כאשר אני מתנהג אחרת כשצופים בי, גם אם זו רק תמונה של עין. להסבר מורחב על ההבדל בין 2 האפקטים ניתן לקרוא כאן


מתודה שלישית: דיון בשאלה

למה לדעתכם אנחנו מתנהגים אחרת כשאנשים או אפילו תמונה של עין "מסתכלים" עלינו- למה אנחנו מתנהגים אחרת כשאנחנו מרגישים שצופים בנו? נקשר את הנושא לימי הזיכרון- עכשיו כשיהיו צפירות ואף אחד לא מסתכל- נעמוד? למה כן או למה לא? איך זה יגרום לנו להרגיש שנהיה לבד בבית כשזה יקרה?

1,668 צפיות
bottom of page