top of page
  • eylons3

נקודת מבט- למה דווקא עכשיו לקנות מקומי?

מתודה 1: השראה

שאלות לדיון:

1. מה הבנתם.ן מהטקסט?2. מדוע כלכלה מקומית חשובה דווקא בעת הזו?

3. לאילו עוד תחומים בעינכם.ן כלכלה מקומית יכולה לתרום מלבד בפן הכלכלי?

מתודה 2: חשיבה משותפת

נבקש מהחניכים.ות למפות יחד כיצד השבט מתנהל באופן כלכלי, מאיפה הוא רוכש את הציוד שלו בשגרה ובמפעלים? מאיפה הוא רוכש את המזון?

נשאל:

- האם השבט יצר שיתופי פעולה עם עסקים מקומיים ורוכש דרכם?

- כיצד נוכל לחבר עסקים מקומיים לצרכים שלנו ולתמיכה בהם?

- איזה כוח יש לנו כשכבה להשפיע על ההחלטות הכלכליות של השבט?

מתודה 3: סיכום

נקיים סבב שיתוף על רעיונות שעלו מהחשיבה המשותפת ונחשוב כיצד להוציא את הרעיונות לפועל בשבט.

31 צפיות

留言


bottom of page