top of page

נקודת מבט: מחאת המכנסיים הקצרים

הערה למדריך/ה: בשיחה על הנושא עם החניכים/ות נרצה לוודא כי כולם/ן מכירים וחשופים למחאה המתרחשת בכל רחבי הארץ. מחאת המכנסיים הקצרים-תלמידות בגדרה, מודיעין, כפר סבא וערים נוספות שהגיעו לבית הספר עם מכנסיים קצרים, לא הורשו להיכנס לבית הספר. האירוע התחיל ביום ב', בחטיבת הביניים אלון, ברעננה, שם נאסרה כניסת קבוצת תלמידות לחטיבה, כיוון שלבשו מכנסיים קצרים, מעל לגובה הברך. תלמידים שלבשו מכנסיים באותו האורך לעומת זאת, הורשו להיכנס, ומאז התרחבה המחאה לבתי ספר נוספים. במספר מקרים, הותרה כניסתן למתחם, אך לא לכיתות הלימוד, ובאחרים התבקשו לשבת בספריה. מה מבקשות הנערות? שוויון. נערים שהגיעו במכנסיים בגובה דומה, הורשו להיכנס ללימודים. לתפיסתן של הנערות המוחות, זה מאוד פשוט - ההגדרה של מה מותר או אסור ללבוש היא חוצת מגדרים. יותר מכך, קוד לבוש בבסיסו אמור לעסוק בהתאמת הלבוש למרחב ולא "בצניעות" או אמירות שמטרתן למשטר ולהחפיץ (מלשון חפץ) את גופן והופעתן של נשים. מסר נוסף החבוי באיסור זה, הוא כי נשים "מחטיאות" (מובילות לטעות) את הגברים הנתקלים בהן בדרכים, מלבד העובדה שזהו מסר המזלזל בחוכמתם ויכולת שיקול הדעת של גברים. מסר זה מעצב תפיסה של יחסי כוח שבבסיסה- גברים אינם מסוגלים לשלוט בעצמם ועל כן, הנשים צריכות להסתיר את עצמן כדי להישמר, או איך עוד אומרים? "שיכבדו את עצמן!".

מתודה 1- השראה

נצפה יחד עם הקבוצה בקטע הבא:


צפייה עד דקה 2:10

זמן: 02:10 דק'| עזרים: אין |נספחים: איןמתודה 2- שיתוף ודיון

באיזה סוגיה עוסק הקטע הזה?

איזה תחושות זה מעלה בכם/ן?

על מה חשבתם/ן כשצפיתם/ן בקטע?

מה הבעיה בעצם?

על מה הן מוחות? מה הן מבקשות?

כשהן מבקשות שוויון, מה זה בעצם אומר?

האם היה משפט או אמירה שהתחברתם/ן אליה בדבריה של עדיה (התלמידה)?

הערה למדריך/ה: נמליץ להתעכב עם החניכים/ות על המשפט שאומרת עדיה :" המטרה היא שלא יסתכלו על אורך המכנסיים -זה לא אישו בשום צורה!" ולשאול אותם/ן מה הם חושבים על כך? האם מסכימים/ות? למה לדעתם/ן עדיה אומרת את זה?

זמן: 15-20 דק'| עזרים: אין |נספחים: אין

2,070 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page