top of page

נקודת מבט: מי אני במצבים קשים?

מתאים לשכבות גיל ח'-יב'


מתודה ראשונה: השראה

נקריא לחניכים את הקטע: " גזר ביצה וקפה" (נספח)


מתודה שנייה: שיתוף

כל חניך יבחר סיטואציה עם קושי מהחיים שלו, בין אם קשורה למצב הנוכחי ובין אם לא ויצייר אותה. בסבב, נשתף את היצירות ונספר על המקרה אם נרצה ועל דרך ההתמודדות שלנו עם המקרה- האם היינו הגזר, הביצה או שאולי פולי הקפה?


מתודה שלישית: דיון בשאלה

האם אתם מתמודדים עם סיטואציות קשות באותה דרך כל פעם? למה כן, למה לא?

איך אנחנו יכולים להצליח להיות כמו הפולי קפה- במקום לתת ל"מים החמים" להשפיע עליי, אלא איך אני משפיע עליהם, איך אני הופך את הסיטואציה לטובה ביותר?


נספח- "גזר ביצה וקפה":

(לקריאת הטקסט יש ללחוץ על החץ)

גזר ביצה וקפה

בת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה על הקושי אשר בהתמודדות עם הבעיות בחיים.

הטבח הובילה למטבח והראה לה שלושה סירים בהם רתחו מים.

בסיר הראשון הוא שם גזר.

בסיר השני הכניס ביצה.

ובסיר השלישי שפך קפה.

לאחר זמן מה שלף הטבח את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת,

דג את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה,

סינן את הקפה ומזג אותו לספל.

הביט האב בביתו ושאל: "מה את רואה, יקירתי ?"

הבת התקרבה לשולחן ובחנה את התוצרים:

הגזר היה רך ונמעך.

היא קילפה את הביצה, שנהייתה לקשה.

וטעמה את הקפה שהדיף ריח נפלא וטעמו היה טוב ומענג.

אמר הטבח: כך בני האדם השונים זה מזה המתמודדים עם קושי זהה.

המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור כולם.

אולם: הגזר שהגיע למים קשה, התרכך עד מאד וניתן עכשיו למעוך אותו בקלות.

הביצה, שהגיעה עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה, התמצקה כולה.

אך הקפה לעומת זאת, הפך המים הרותחים למוצר משובח !

לאיזה מהם את דומה, ביתי היקרה ?

כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה ?

כגזר שנראה חזק אך מעבד תכונותיו במצבי לחץ ?

כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה במצבים קשים ?

שנראית אותו דבר מבחוץ אך ליבה ונשמתה השתנו עד מאוד ?

או אולי את כמו הקפה, אשר תפקידו בחיים להפוך כל מצב לדבר הטוב ביותר שניתן ?

(הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה.)

בשביל להיות פול קפה רק צריך לזכור

כי לכל מה שקורה יש סיבה....

ולנו רק נשאר לגלות מה היא וללמוד ממנה.

אין חיסרון שלא ניתן להפוך ליתרון.

1,254 צפיות
bottom of page