top of page
  • edenn76

נקודת מבט: תפקידו של העורף

מתודה 1- הסבר

כשאנו מדברים.ות במונחי מלחמה אז חשוב להכיר את המונחים "חזית" ו"עורף".

החזית כוללת את האוכלוסייה הלוחמת, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון והמילואים. בעוד העורף כולל את האוכלוסייה האזרחית, זו שלא נלחמת בקרבות הלוחמים. אך עם זאת, העורף הוא יעד אסטרטגי למדינות אויבות ולכן החשיבות בהגנה עליו הופכת להיות המטרה המרכזית. בו בזמן העורף נוקט בפעולות של הגברת התמיכה והחוסן ובכך הוא מתעצב כתומך הלחימה משמעותי.

בצה"ל קיים פיקוד שלם העוסק בהגנה אזרחית. הפיקוד הוקם בעקבות מלחמת המפרץ, שבה התממש איום עיקרי על העורף. שמו של פיקוד זה בצה"ל הוא פיקוד העורף (פקע"ר) וכולל בתוכו מערך שלם של תפקידים כולל תפקידי לחימה של לוחמים ולוחמות.

חשיבותו של העורף:

שמירה על חוסן ואקטיביזם חברתי: העורף ממלא תפקיד קריטי בשמירה על מאמץ המלחמה על ידי אספקת המשאבים הדרושים לתמיכה בחזית.

תרומה כלכלית: כלכלת המדינה מושפעת באופן משמעותי ממלחמה. העורף אחראי על שמירה על יציבות כלכלית, על המשך פעילות התעשיות ועל תמיכה בכלכלת המלחמה כמו העברת משאבים וכוח עבודה לייצור הקשור למלחמה.

תמיכה מוסרית ופסיכולוגית: האוכלוסייה בעורף חיונית לשמירה על המורל והרווחה הפסיכולוגית של הכוחות שבחזית. תמיכתם.ן , באמצעים שונים כמו שליחת מכתבים וחבילות, השתתפות בהזדהות וסולידריות.

תמיכה חברתית ואזרחית: העורף מבטיח שתשתית החברה תמשיך לתפקד- אחרת האויב ניצח.

תעמולה ומידע: העורף אחראי לרוב על ערוצי התקשורת והפצת המידע לציבור תוך התייחסות לאירועים מכוננים, לפייק-ניוז, לשמועות ושמירה על חזית אחידה במהלך המלחמה.

ביטחון פנים: הגנה על העורף מפני התקפות אויב היא המטרה העיקרית של החזית דרך מערכות הגנה למשל: מקלטים, ממ"ד ומערכות הגנה ואמצעים לשמירה על האוכלוסייה האזרחית.

השפעה חברתית ותרבותית: מלחמה יכולה להוביל לשינויים חברתיים ותרבותיים עמוקים בעורף. שינויים אלה יכולים לכלול שינויים בתפקידי המגדר, התפתחויות פוליטיות ושינויים בנורמות החברתיות.


מתודה 2: שאלה לדיון

אילו תהליכים חברתיים קרו בישראל מאז השביעי באוקטובר וכיצד הם באים לידי ביטוי בתפקידיו של העורף בעת מלחמה?

כיצד אתם.ן מרגישים.ות כלפי תפקודו של העורף הישראלי מאז פרוץ מלחמת 'חרבות הברזל'?

מה הצרכים של העורף הישראלי בעת הזאת בעינכם.ן?

מה תפקידם.ן של בני.ות נוער כחלק מהעורף בעת הזו?

איזו עשייה קורת בעורף והייתם.ן רוצים.ןת להצטרף אליה?162 צפיות

Comments


bottom of page