top of page
  • eladm4

עוצרות ביחד את האלימות!

מחר, ה-25.11.20, נציין את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.

חלק מאיתנו יסתפקו בלקרוא קצת כתבות או לעשות לייק באינסגרם לפוסט בנושא, וחלק מאיתנו ירצה לקום ולעשות משהו. עבור א.נשים אלה נכתב במיוחד המסמך המצורף - שבעה צעדים פרקטיים שיעזרו לנו לדבר ולפעול למען זכויות נשים ונערות:

1. זיהוי הבעיה

2. חקר הבעיה

3. הצבת מטרה

4. הגדרת מסר

5. הגדרת קבוצת היעד

6. יציאה לפעולה

7. מעקב והערכה

עוצרות את האלימות
.pdf
Download PDF • 1.47MB

כל הפירוט על הצעדים מופיע כאמור בקובץ.

בהצלחה!

81 צפיות
bottom of page