top of page

פוליטיקה בימי קורונה 12.4.2020

סוף סוף, קצת פוליטיקה אמיתית: 1. המשא-ומתן הקואליציוני לקראת הקמת הממשלה מתארך והמנדט שנתן נשיא המדינה לח"כ גנץ - צפוי להסתיים מחר בלילה. חוק יסוד: הממשלה מאפשר לנשיא המדינה להאריך את המנדט ב-14 ימים, להטיל את התפקיד על חבר כנסת אחר או להחזיר את המנדט לכנסת. גנץ ביקש מהנשיא ארכה, אולם הנשיא הבהיר כי אם לא ייחתמו הסכמים קואליציוניים עד ראשון בחצות - המנדט יועבר לכנסת לשלושה שבועות, ואז כל 61 חברי כנסת יוכלו להציע מועמד להקמת ממשלה. האם אנו מתקרבים לסבב בחירות רביעי? ימים יגידו… 2. החל מהיום חלה חובה לחבוש מסכות בכל יציאה מהבית. חובה זו נקבעה בצו בריאות העם שפרסם מנכ"ל משרד הבריאות והיא צפויה להעלות את הביקוש למסכות - ואת מחירן. היו מי שקראו למדינה להתערב בשוק ולהטיל פיקוח על מחירי המסכות, בשל חשש מפני כשל שוק והפקעת מחירים. משרד האוצר, שנוקט פעמים רבות בגישה כלכלית-חברתית ליברלית, המליץ שלא להטיל פיקוח על המחירים משום שהוא חושש שהתערבות בשוק החופשי תגרום ליצרנים שלא לייצר מסכות או שהם יעדיפו למכור אותן למדינות אחרות. 3. האם משבר הקורונה חושף בעיית משילות? משילות (ובאנגלית Governance) היא היכולת של רשויות המדינה לקבוע מדיניות ולהפעיל את סמכויותיהן לשם מימוש המדיניות שנקבעה. שתי דוגמאות לבעיית משילות עלו לסדר היום בסוף השבוע: מספר הבדיקות לקורונה עומד על כ-6,000 בדיקות ליום, בעוד ראש הממשלה הצהיר על יעד של כ-30,000 ליום; וכן והבידוד של נוסעים מחו"ל הנוחתים בנתב"ג נראה שלא נאכף בצורה מלאה. המשילות חשובה במיוחד בתקופות משבר, בהן נדרשת קבלת החלטות מהירה ויישומן הקפדני בשטח, וזאת גם לשם שמירה על בריאות הציבור וגם להבטחת אמון הציבור במערכת השלטונית. לנבחרי הציבור יש מחויבות כלפי בוחריהם לעשות כל מה שנחוץ כדי להביא ליישום המדיניות, מה שמכונה אחריותיות (ובאנגלית Accountability). האחריותיות באה לידי ביטוי במתן דין וחשבון מפורט לציבור ובנכונות לשאת בתוצאות של ההחלטות, המעשים - וגם המחדלים.

31 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page