top of page

פוליטיקה בימי קורונה 17.5.2020

1. האם היום זה סוף סוף יקרה? בהתאם לחוק יסוד: הממשלה, לנתניהו נותרו עוד 4 ימים להצגת הממשלה לכנסת ולקבלת אמון. כרגע, ההשבעה צפויה להתקיים הערב, בהנחה שחלוקת התיקים תסתיים. במפלגת הליכוד אנחנו יכולים לראות פוליטיקה פנים-מפלגתית, כלומר – חלוקת התיקים בין חברי הכנסת לא תמיד מתבצעת רק לפי מיקומם ברשימה לכנסת, כפי שנקבעה בפריימריז, אלא מונעת גם משיקולים נוספים כמו יחסים בין-אישיים. אם ההשבעה אכן תתקיים היום, יעלה כל אחד מן השרים לדוכן הכנסת ויצהיר: "אני מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת". שימו לב לסדר הדברים: ראשית, למדינה, הממלכה, גוף העל; לאחר מכן - לממשלה, הרשות המבצעת; ולבסוף - להחלטות הכנסת, היא הרשות המחוקקת שגם מפקחת על הממשלה. 2. לקראת השבעת הממשלה, אנו רואים מינויים של חלק מהשרים לתפקידים חדשים שלא היו קיימים עד כה. בחלק מהמקרים מדובר בפיצול של משרדים קיימים לתתי-משרדים, כמו המשרד להשכלה גבוהה שפוצל מתוך משרד החינוך, ולעתים במינוי שרים בתוך משרד קיים, דוגמת שר במשרד הביטחון שיטפל בעניינים חברתיים - ויהיה למעשה כפוף לשר הביטחון. למינויים אלו יש משמעויות שונות: מצד אחד, תחומים שונים שעד עתה לא קיבלו דגש ותשומת לב בתוך משרד מסויים - יקבלו טיפול הדוק יותר מאחד השרים בממשלה; מצד שני, למינוי השרים הרבים יש עלות כלכלית גבוהה משום שלכל שר יש לשכה, עוזרים ויועצים, וכן עלות עקיפה גבוהה שיכולה להתבטא בעיכוב בקבלת החלטות ובפגיעה בשירות לאזרח. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא, אני ממליץ לכם על הפרק החדש בפודקאסט "חיות כיס" שנקרא "המחיר האמיתי של 36 שרים". 3. ולסיכום, קצת יחסים בינלאומיים: בשבוע שעבר ביקר בישראל מזכיר המדינה האמריקאי, מייק פומפיאו, ונפגש עם ראש הממשלה ועם חברי הכנסת גנץ ואשכנזי. מזכיר מדינה הוא התפקיד האמריקאי המקביל לשר החוץ בישראל, והוא נחשב לשר הבכיר ביותר בממשל האמריקאי. הדיון בתקשורת בישראל מיסגר את הביקור בעיקר סביב תיאום ביטחוני לגבי איראן וסוגיית הסיפוח, כלומר - החלת החוק הישראלי על אזור יהודה ושומרון, אולם היה לו מטרה נוספת, מרכזית לא פחות – שקשורה לגלובליזציה: פומפיאו דן בביקור שלו בהשקעות הכלכליות של סין בישראל, בדגש על הקמת נמל חדש בחיפה ופרוייקט להקמת מפעל התפלת המים הגדול בעולם בשורק. השקעות אלו הן חלק מתוכנית "דרך המשי החדשה", במסגרתה משקיעה סין במיזמי תשתית ביותר מ-70 מדינות. הסינים טוענים שהתוכנית נועדה לשיפור הקשר בין המדינות השונות בעולם, אולם החשש של חלק מהמדינות ובראשן ארה"ב הוא שהתוכנית תביא להגברת ההשפעה של סין על הכלכלה העולמית וליצירת תלות של מדינות שונות בממשל הסיני, מה שיגרום לארה"ב לאבד את מעמדה. בסיפור הזה, אנחנו רק כלי משחק על לוח השחמט הבינלאומי...

14 צפיות
bottom of page