top of page

פוליטיקה בימי קורונה 2.4.2020

בואו ננסה לעשות לרגע "זום אאוט" ולראות איך משבר הקורונה משפיע על שלוש סוגיות מרכזיות:

1. קורונה ושסעים חברתיים: בעוד אסונות טבע ואיומים חיצוניים מחייבים את האזרחים להתאחד ומגבירים את הסולידריות והערבות ההדדית בחברה, הרי שמגיפה, כמו הקורונה, עלולה דווקא להחריף את השסעים החברתיים ואת המתחים. במצב הנוכחי, בו כל אזרח וכל קהילה נדרשים להסתגר בסביבתם, התחושה היא של פיצול והאחר בחברה נתפס כמקור סכנה. אנו רואים זאת היום בשיח סביב הנעשה בבני-ברק ובקהילות חרדיות אחרות, מה שמדגים את השסע הדתי בין הקבוצות השונות בישראל ופעמים רבות גם מבטא חוסר סובלנות כלפי קבוצות אחרות בחברה.

2. קורונה וקו העוני: לפי הנתונים הרשמיים של המוסד לביטוח לאומי, כ-21% מהאוכלוסיה כולה בישראל מצויים מתחת לקו העוני וכ-30% מהילדים עניים. לאור המשבר הכלכלי, הפיטורים ואובדן ההכנסה של רבים, צפוי ששיעור העוני יגדל מאוד בתקופה הזו. אתמול הכריז ראש הממשלה על מענק חד פעמי בגובה 500 ₪ שיינתן עבור כל ילד בישראל, כלומר – באופן אוניברסלי, ללא קשר למצבה הכלכלי של המשפחה. מענק זה יוכל לסייע למשפחות, אולם העברת הכסף למטרה זו מחייבת חקיקה ראשית בכנסת – דבר שעלול לקחת זמן מה.

3. קורונה ותרבות פוליטית דמוקרטית: בשנים האחרונות מתרחבת הקריאה לשקיפות שלטונית, כלומר – הנגשת מידע לאזרח וחשיפה של אופן קבלת ההחלטות בתחומים השונים ושל האינטרסים של מקבלי ההחלטות. בתקופת חירום, כמו במשבר הקורונה כעת, השקיפות חשובה במיוחד מכיוון שהיא זו שקובעת את מידת האמון של הציבור בשלטון ומשפיעה על הנכונות שלו לציית לחוק, ובמיוחד כאשר החלטות הממשל פוגעות באופן משמעותי בזכות לחירות, בחופש התנועה, בזכות לפרטיות ועוד.

ומה אתם.ן יכולים.ות לעשות בנוגע לכך?

תוכלו לדאוג לעידון השיח כלפי חרדים ברשתות חברתיות ובאתי החדשות ואפילו לדווח לרשתות על פוסטים פוגעניים.


נכתב בשיתוף עם אביב צמח, בוגר שבט עידן, הנהגת צפון

133 צפיות
bottom of page