top of page

פוליטיקה בימי קורונה 22.4.2020

1. לפינה שלנו קוראים פוליטיקה בימי קורונה, אבל שאלתם את עצמכם פעם - מהי בעצם פוליטיקה? יש הגדרות שונות, אולם הרעיון המרכזי של כולן הוא שפוליטיקה היא הדרך לגבש החלטות בתוך קבוצות ובין קבוצות בחברה ובמדינה, ובמיוחד כאשר מתקיימים חילוקי דיעות בין הצדדים. אפשר להתייחס לפוליטיקה בתור מאבקי כוחות על עוצמה ושליטה בתחום בו יש משאבים מוגבלים, ואפשר גם לומר שפוליטיקה היא אומנות הפשרה, כלומר: המקום בו מתפשרים על ערכים מסויימים כדי לקדם אחרים. ולמה אני מספר לכם את כל זה? הדעות אתמול היו חלוקות: חלק ביקרו את ההסכם הקואליציוני בחריפות, אולם רבים הביעו שביעות רצון מהקמת ממשלת האחדות, כפי שניתן היה לראות גם באחד מהסקרים שפורסם בתקשורת ובהתבטאויות של דמויות ציבוריות שונות. ניכר שלאור מצב החירום הבריאותי והכלכלי, רבים סבורים שעדיפה ממשלה מתפקדת על פני החלופות האחרות, גם במחיר של פשרות ערכיות ופוליטיות. כמו שאמרנו, פוליטיקה היא אומנות הפשרה. 2. במקביל לשביעות הרצון, ההסכם שנחתם ממשיך לעורר חששות, והיום נדבר על האופוזיציה בכנסת: האופוזיציה היא כלל הסיעות שלא תומכות בממשלה ואינן שותפות לה, ולפי מה שמסתמן, מדובר על הרשימה המשותפת, יש עתיד, ישראל היום, תלם ומרצ. ככלל, תפקידיה של האופוזיציה הם לבקר את השלטון, לבטא את עמדת המיעוט ולהציג אלטרנטיבה שלטונית. חלק מתפקידים אלו מוסדרים בחוק בישראל ולגבי אחרים קיים נוהג מקובל, ללא חוק. למשל - נהוג שחלק מיושבי הראש של הוועדות בכנסת הם מהאופוזיציה. לפי ההסכם הקואליציוני, ראשות כל הועדות תהיה בידי הקואליציה - פרט לוועדה לביקורת המדינה, שיושב הראש שלה חייב להיות מהאופוזיציה - בהתאם לתקנון הכנסת. נוהג נוסף בכנסת הוא שבוועדה לבחירת שופטים יהיה חבר כנסת אחד מהקואליציה ואחר מהאופוזיציה. נוהג זה לא מתקיים כבר מספר שנים, ולפי ההסכם הקואליציוני, גם בכנסת הזו שני הנציגים יהיו מהקואליציה. קיים חשש שהמהלכים האלו יחד יפגעו מאוד בכוחה של האופוזיציה ויהפכו אותה לסמלית בלבד, וזהו דבר בעייתי, שכן אופוזיציה מתפקדת, יהיו עמדותיה אשר יהיו, חשובה לקיום השיטה הדמוקרטית. 3. באותו עניין - יו"ר האופוזיציה צפוי להיות חבר הכנסת אימן עודה, שעומד בראש הסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה - הרשימה המשותפת. מעמדו של יו"ר האופוזיציה קבוע בחוק הכנסת והוא מחייב את ראש הממשלה להזמין את יו"ר האופוזיציה לשיחת עדכון בענייני המדינה לפחות פעם בחודש. בנוסף, יו"ר האופוזיציה רשאי לנאום בכנסת מיד אחרי ראש הממשלה וכן להשתתף בטקסים ממלכתיים בהם משתתף ראש הממשלה. זו תהיה הפעם הראשונה בישראל בה יו"ר האופוזיציה בישראל הוא ח"כ מהמגזר הערבי, ואולי אפשר לראות בכך חלק מתהליך הישראליזציה שעוברת החברה הערבית וכדרך לצמצום השסע הלאומי בישראל.

35 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page