top of page

פוליטיקה בימי קורונה 3.5.2020

אז מה, חוזרים לבית הספר? תלוי את מי שואלים... 1. ביום שישי החליטה הממשלה על חזרה הדרגתית לפעילות במערכת החינוך, אלא שאז קרה דבר מפתיע: חלק מן הרשויות המקומיות הודיעו שלא יפתחו את בתי הספר, בשל היעדר הנחיות ברורות, זמן היערכות קצר וחשש מפני הדבקה. המצב הזה מציף מתח מובנה בישראל: האם השלטון המקומי הוא זרוע של השלטון המרכזי או שהוא גוף עצמאי? יש הרואים בשלטון המקומי בעיקר גוף שתפקידו ליישם את מדיניות הממשלה, והם דורשים שראשי הערים יפתחו את בתי הספר; ואילו אחרים רואים ברשויות המקומיות גוף עצמאי, שנבחר ע"י התושבים, והוא מייצג אותם ומחויב להם. משום כך, יש הטוענים שיש לתת לרשויות המקומיות עוצמה ועצמאות נרחבות, והן אלו שיחליטו האם ומתי לפתוח את בתי הספר. האם זו הגבלת השלטון, או שיש כאן איום על שלטון החוק? 2. אגב השלטון המקומי, ברשויות המקומיות הערביות הכריזו על השבתת השירותים שהן מספקות לתושבים. הרשויות דורשות סיוע מן הממשלה, שכן הכנסותיהן מארנונה ומסים אחרים נפגעו מאוד בתקופת הקורונה, והוצאותיהן לטובת התושבים רק הלכו וגדלו. ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות טוען לאפליה מתמשכת בתקציבים בין הרשויות היהודיות לערביות, ויחד עם חברי הכנסת הערבים הם מבקשים סיוע כספי מיידי שיאפשר לרשויות להמשיך לספק שירותים חברתיים ושירותי רווחה לתושבים. 3. בבית המשפט העליון התקיים היום דיון בנושא האפשרות שחבר הכנסת נתניהו יקבל את ההזדמנות להקים את הממשלה הבאה. בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק יושבים בהרכב 11 השופטים הוותיקים ביותר בתפקידם, בראשות נשיאת בית המשפט העליון. כדי להבין את המסגרת, בואו נדבר על השעון הפוליטי: אחרי שחבר הכנסת גנץ לא הצליח להקים ממשלה, ניתנו לכנסת 21 ימים במהלכם יכולים 61 ח"כים להמליץ לנשיא המדינה על מועמד מוסכם. תקופה זו מסתיימת ביום חמישי הקרוב, ולכן החלטתו של בית המשפט צריכה להינתן עד יום רביעי, כדי שחברי הכנסת יוכלו להספיק לפנות לנשיא. השאלות בהן השופטים התבקשו להכריע הן כבדות משקל: קודם כל, האם הסוגיה הזו "שפיטה", כלומר - האם בית המשפט יכול בכלל להפעיל ביקורת שיפוטית על מהלך זה, ואם כן – על מי? האם על חברי הכנסת שפונים לנשיא, האם על שיקול דעתו של הנשיא עצמו או אולי על האפשרות של חבר הכנסת נתניהו להסכים לקבלת המינוי? השאלה המרכזית השניה עוסקת בפרשנות של החוק והדין: מה אומרים החוקים השונים והתקדימים המשפטיים על האפשרות של ח"כ שנאשם בעבירות חמורות להקים ממשלה? שאלה חשובה לא פחות אליה יצטרכו להתייחס השופטים היא האם בית המשפט יכול להתערב בשיקול הדעת של רוב מוחלט מבין חברי הכנסת – ובאילו מקרים; ולבסוף – האם חומרת העבירות בהן מואשם נתניהו ואופיין צריך להוות שיקול בהחלטה, או שזכותו להליך הוגן, חזקת החפות ורצון הבוחר חשובים יותר? את התשובות של בית המשפט לשאלות האלו – נגלה בקרוב...30 צפיות
bottom of page