top of page

פוליטיקה בימי קורונה 30.4.2020

ביום העצמאות, שנערך אתמול בצל הקורונה, התקיימו אירועים רבים ללא קהל, אולם שלושה זכו השנה לכותרות אזרחיות: 1. טקס המשואות המרגש ביטא בראש ובראשונה את הערכים האזרחיים של תרומה לקהילה והשתתפות בעיצוב החברה והמרחב האזרחי. הדמויות השונות שנבחרו - הדגישו, כל אחת בדרכה, את מחויבותן למסגרת המשותפת לכולנו: תרומה למערכת הבריאות, לאחווה בין האזרחים, לשירותי ההצלה, לתרבות וכו'. אותי ריגשה במיוחד עדי אלטשולר כשאמרה: "ולכבוד הנערה שיושבת עכשיו בבית. שמרגישה את הלהבה הבוערת בליבה ויודעת עמוק בפנים שאפשר וצריך לברוא מציאות אחרת. אל תתני לאף אדם לקצץ לך את הכנפיים. אני מבטיחה לך, את יכולה הכל." מי היתה הדמות שהכי דיברה אליכם? בנוסף להדגשת התרומה לחברה, הטקס גם מבטא את ערך ועיקרון הפלורליזם: הבחירה במשיאי המשואות שהגיעו מכל קצוות הקשת: יהודים וערבים, גברים ונשים, חילונים ודתיים ואפילו נציגה מחו"ל - ביטאה את ההכרה במגוון, והחגיגה המוזיקלית שלאחריו - נתנה מקום לסגנונות שונים ומגוונים ואיפשרה לקבוצות השונות לראות את עצמן כחלק מן החברה הישראלית. 2. לעומת הפלורליזם בטקס הזה, נשמעה ביקורת על פרס ישראל המוענק במוצאי החג. פרס זה ניתן לדמויות מופת שתרמו תרומה משמעותית למחקר, למדע, לחברה, לתרבות ולאומנות ועוד. השנה, לא היו בין הזוכים יוצאי עדות המזרח, לא היו ערבים ורק שתי נשים נכללו במסגרת עשרת זוכים. תופעה זו מכונה הדרה חברתית, והיא למעשה הרחקה של קבוצות ממוקדי קבלת החלטות, זכויות או ייצוג חברתי, והיא גורמת לתופעות של אפליה ופגיעה בשוויון ומעצימה את השסעים החברתיים בישראל. בעקבות הביקורת, הודיע שר החינוך שהליכי הבחירה ישתנו כדי שייצגו באופן ראוי יותר את פניה של החברה הישראלית. 3. אירוע נוסף שהגיע לכותרות הוא חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי: מדובר באירוע שמתקיים מדי שנה ביום העצמאות, בו מתחרים צעירים יהודים מישראל ומהעולם על בקיאות בתנ"ך. בטקס משתתפים ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, שר החינוך ובכירים נוספים, והוא מבטא את הלאומיות האתנית היהודית, שכן הטקס שם במרכזו את התנ"ך, וכן את היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, משום שמשתתפים בו נציגים מהתפוצות. עדות לכך ניתן היה למצוא גם בדבריו של יו"ר הכנסת, שאמר: "אנחנו זקוקים לחיבור הזה (עם יהדות התפוצות). זקוקים לקשר הזה כפי שאנו זקוקים למסורת המחברת בין ההיסטוריה המשותפת לנו, להווה והעתיד שלנו". אבל לא הכל ורוד: במהלך הטקס השנה אמר המנחה ביטויים שנתפסו כפוגעניים ומעליבים עבור יהודים בחו"ל, ואכן – ארגון הפועל לקרב בין יהודי התפוצות לישראל הביע מחאה, והמנחה חזר בו מדבריו והתנצל.

37 צפיות
bottom of page