top of page

פוליטיקה בימי קורונה 31.3.2020

עודכן: 1 באפר׳ 2020

1. משבר הקורונה גורם להאטה במשק ולעליה בשיעור האבטלה, ורבים צופים שלאחר סיום התקופה יתבצע קיצוץ שכר במגזר הציבורי, כלומר - בקרב עובדי המדינה. ומה בדבר שכרם של חברי הכנסת? לפי חוק הכנסת, ועדה ציבורית המונה 3 חברים ממליצה על גובה השכר של חברי הכנסת, אולם ועדת הכנסת היא זו שמחליטה האם לקבל את ההמלצה או לדחות אותה. חברי הכנסת יכולים לוותר על חלק משכרם או על ההעלאה השנתית לשכר, וחלקם אכן עושה זאת (תסתכלו בתמונה- הצהרתו של ח"כ גדעון סער ובסרטון- הצהרתו של ח"כ יזהר שי). אני מניח שחלקכם סקרנים לדעת מה שכרם הנוכחי של חברי הכנסת... ובכן, חבר כנסת מרוויח כ-45,000 ש"ח ברוטו בחודש.


2. היום הגיעו לישראל מליוני מסיכות מגן ועשרות מכונות הנשמה - שיובאו ממדינות אחרות. המהלך הזה הוא אחד מסממני תופעת הגלובליזציה, שמתבטאת כאן גם בהעברת מידע בין המדינות השונות על התפשטות המגיפה, בגיבוש דרכי ההתגוננות ובשיתופי פעולה של חוקרים מכל העולם בנסיון ללמוד עוד על הפנדמיה - המגיפה העולמית, ולמצוא לה פתרון.


3. בשבועות האחרונים מקיימות חברות התעופה הישראליות "רכבת אווירית" להשבת ישראלים מחו"ל לארץ. המאמצים להשבתם מנוהלים ומתואמים על-ידי משרד החוץ שאף הכריז על "תוכנית חירום לאומית" בנושא. אין בישראל חוק שמסדיר מצב שכזה או קובע גוף שאחראי על השבת ישראלים מחו"ל, ולכן המהלכים האלו מתבצעים מתוקף הסמכות השיורית שמוקנית לממשלה לפי חוק יסוד: הממשלה, כלומר: האפשרות לבצע צעדים שאינם מוטלים על רשויות אחרות במדינה.

ומה אתם יכולים לעשות בנושא?

תוכלו לפנות לח"כים ולבקש שיבקשו הפחתת שכר, או תרומה של חלק משמעותי משכרם כדוגמה אישית. תוכלו גם לפנות ישירות לוועדת הכנסת. כל פרטי ההתקשרות זמינים באתר הכנסת (לחצו כאן לעמוד של ועדת הכנסת)


נכתב בשיתוף עם אביב צמח, בוגר שבט עידן, הנהגת צפון
42 צפיות
bottom of page